Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego – spotkanie zespołu roboczego

29 marca 2018 | Aktualności

Wczoraj odbyło się 13. spotkanie Zespołu Roboczego ds. Koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce. Zespół działa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W spotkaniu wziął udział Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny Global Compact Network Poland, który podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na wciąż aktualne wyzwania związane z samym Morzem Bałtyckim – w szczególności broń chemiczną zatopioną w Bałtyku w 1946, eutrofizację i kryzys wodny. Przedstawił też uruchomiony przez Global Compact Network Poland program wodny, w ramach którego w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej będziemy starali się znaleźć odpowiedzi na te wyzwania. Obecnie prowadzone są wspólnie działania przygotowawcze przed Szczytem Klimatycznym ONZ (COP24).