Studia Podyplomowe “Innowacje Społeczne w Gospodarce” – zapraszamy

15 września 2014 | Aktualności

Celem studiów Innowacje społeczne w gospodarce powołanie grupy wysokiej klasy specjalistów, którzy będą potrafili kompetentnie opracować, ocenić oraz wdrożyć innowacyjne rozwiązania oraz modele biznesowe, mające na celu podnoszenie jakości życia w oparciu o współpracę międzysektorową.

Innowacje społeczne to nowatorskie inicjatywy, mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów społecznych w sposób długotrwały. Warunkiem skutecznego tworzenia innowacji społecznych jest współpraca pomiędzy sektorem prywatnym, publicznym i pozarządowym. Połączenie wiedzy, doświadczeń i sposobu podejścia do problemu wszystkich kluczowych interesariuszy pozwala na wypracowanie nowej jakości rozwiązań – pożytecznych społecznie oraz efektywnych ekonomicznie.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwi nie tylko stawianie trafnych diagnoz problemów społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, ale przede wszystkim pozwoli na projektowanie i wdrażanie efektywnych sposobów ich rozwiązywania. Nie chcemy rozmawiać o teorii, będziemy rozmawiać o praktyce w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata. Absolwenci w ramach zaliczenia stworzą prototypy innowacji społecznych i przetestują je na potencjalnych beneficjentach w ramach innowacyjnej platformy Social Innovation Lab.

Korzyści dla uczestników:
• Zajęcia w formule interaktywnych warsztatów prowadzone przez najlepszych praktyków z różnych sektorów,
• Zajęcia prowadzone przez praktyków z globalnych instytucji, którzy wdrażają innowacyjne rozwiązania na co dzień,
• Przygotowanie do pełnienia roli lidera zmian we wszystkich trzech sektorach: prywatnym, publicznym i pozarządowym,
• Zdobycie umiejętności trafnego diagnozowania problemów społecznych, gospodarczych i organizacyjnych oraz projektowania i wdrażania efektywnych sposobów ich rozwiązania,
• Poznanie najlepszych światowych przykładów praktycznego zastosowania innowacji społecznych i efektywnych modeli biznesowych
• Stworzenie w trakcie studiów prototypów innowacji społecznych i przetestowanie ich na potencjalnych beneficjentach powstałych rozwiązań,
• Udział w innowacyjnej platformie społecznościowej (Social Innovation Lab) wykorzystującej wspólną wiedzę jej uczestników

Adresaci studiów:
Uczestnicy studiów powinni posiadać doświadczenie wynikające z prowadzenia projektów i kierowania ludźmi
w różnorodnych organizacjach: przedsiębiorstwach komercyjnych, organizacjach pozarządowych, administracji
publicznej, przedsiębiorstwach społecznych. Studia są skierowane przede wszystkim do kadry zarządzającej
departamentów rozwoju biznesu oraz przedsiębiorców poszukujących nowych możliwości rynkowych.

Program studiów:
• Innowacje społeczne w praktyce przedsiębiorstwa
• Społeczne i ekonomiczne podstawy innowacyjności
• Innowacyjna gospodarka i jej formy
• Globalne działania na rzecz innowacyjności społecznej i zrównoważonego rozwoju
• Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym
• Zielona modernizacja w przedsiębiorstwie
• Współpraca międzysektorowa na rzecz zrównoważonego rządzenia
• Technologia na rzecz innowacyjności społecznej

Koordynator studiów:
• Prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok, Centrum Etyki Biznesu ALK
• Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce

Więcej informacji na:
• stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego
• stronie internetowej UN Global Compact