„System podatkowy w Polsce” (14.05.2019, XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego)

14 maja 2019 | AktualnościTagged

Obecnie temat uszczelnienia systemu podatkowego państwa i jego wpływ na budżet jest coraz częściej omawiany w kręgach finansowych. Znalazł się on również na agendzie debaty „System podatkowy w Polsce”, która odbywa się w ramach XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 

Global Compact Network Poland, Partner Instytucjonalny Kongresu, jest reprezentowane przez Łukasza Kolano, Chair UNGC Regional Network Council Eastern Europe and Middle East, Executive Director GCNP, który znalazł się w zaszczytnym gronie prelegentów.

Podczas swojego przemówienia Dyrektor Kolano zaprezentował wyniki najnowszego raportu Global Compact Network Poland, przygotowanego wspólnie z Ministerstwem Finansów i Polskim Instytutem Ekonomicznym. Raport zostanie zaprezentowany już 3 lipca br. 

Dyskusja skupia się na znaczeniu uszczelniania systemu podatkowego dla budżetu państwa oraz jakie wyzwania i możliwości czekają na sektor finansowy Polski w przyszłości.

Wśród tematów debaty pojawiły się m.in.: działania upraszczające system i chroniące podatnika, narzędzia informatyczne i administracyjne oraz sposoby uszczelniania systemu podatkowego. Uczestnicy panelu także omówili konsolidację aparatu skarbowego państwa jako jeden z niezbędnych instrumentów uszczelnienia systemu podatkowego.

Nie sposób też ominąć jedną z myśli przewodnich dzisiejszej debaty –  warto reformować system podatkowy w taki sposób, aby chronić „dobrego” podatnika i uprościć system opodatkowania.

Udział w panelu dyskusyjnym biorą:

  • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Mariusz Cieśla, Doradca Podatkowy, Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  • Krzysztof Kwiatkowski, Prezes, Najwyższa Izba Kontroli
  • Adam Mariański, Przewodniczący, Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  • Filip Świtała, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Leszek Wieciech, Prezes/Dyrektor Generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
  • Łukasz Kolano, Chair UNGC Regional Network Council Eastern Europe and Middle East, Executive Director Global Compact Network Poland

Europejski Kongres Gospodarczy jest największa impreza gospodarczą w Europie Centralnej, która w tym roku zebrała razem 900 prelegentów, 11,5 tys. uczestników, w tym ponad 700 przedstawicieli mediów! Inicjatorem i organizatorem Kongresu od wielu lat jest Grupa PTWP S.A.

Global Compact Network Poland zostało Partnerem instytucjonalnym XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.