Szkolenie dla dziennikarzy w obszarze Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie 2014 – 2020”

18 stycznia 2017 | Aktualności - Strefa Wiedzy

17 stycznia 2017 r. w siedzibie Global Compact Poland odbyło się szkolenie będące pierwszym etapem tworzenia nieformalnej sieci dziennikarzy zainteresowanych tematem przeciwdziałania szarej strefie. Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny Global Compact Poland – Kamil Wyszkowski, zarysowując problem istnienia szarej strefy, który pociąga za sobą rażące skutki dla polskiej gospodarki w postaci zahamowania rozwoju, znacznego uszczuplania budżetu państwa, nakręcania nieuczciwej konkurencji, a także rozwoju najgroźniejszych patologii; takich jak korupcja, pranie pieniędzy, czy rozwój przestępczości zorganizowanej.

Dalsza część szkolenia poprowadzona została przez przedstawicieli branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami istnienia szarej strefy.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) reprezentowana przez Prezesa- Dyrektora Generalnego Leszka Wieciecha oraz Dyrektora ds. analiz rynku paliw – Krzysztofa Romaniuka, przedstawiła szczegółowo mechanizmy działania szarej strefy w branży naftowej oraz zaproponowała rozwiązania prawne, które pomogą ograniczyć niekorzystne wpływy.

Sylwester Cacek, Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu, zaprezentował szczegółowe badania społeczne diagnozujące najważniejsze przyczyny powstawania tego zjawiska z punktu widzenia branży detalicznej. Należą do nich: nadmierna ilość regulacji i niestabilność prawa oraz zbyt duża ilość urzędów, które mogą kontrolować placówki gastronomiczne, wydając często sprzeczne lub nielogiczne decyzje. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się  również, jak wielką rolę w procesie przeciwdziałania szarej strefie odgrywa świadomy konsument oraz poznali korzystne dla konsumenta i rynku metody walki z procederem, które z powodzeniem stosowane są zagranicą.

Marcin Stobiecki, Inspektor Kontroli Skarbowej w UKS w Olsztynie na przykładzie branży elektronicznej, za pomocą szczegółowych danych, zilustrował na czym polega oszustwo z udziałem znikającego podmiotu oraz jak mechanizm odwróconego obciążenia (ang. reverse charge) niwelował tzw. oszustwa karuzelowe.

Kolejna część szkolenia koncentrowała się wokół branż tytoniowej i alkoholowej. Przemysław Dolski- Manager ITS&P Poland w Philip Morris Polska Distribution, zaprezentował dane  dotyczące strat jakie budżet państwa ponosi w związku z podrabianiem i produkcją nielegalnych wyrobów tytoniowych. Dziennikarze poznali, jakie niedociągnięcia aparatu ścigania z punktu widzenia przedsiębiorcy uniemożliwią efektywną walkę z szarą strefą. Równie cennymi spostrzeżeniami i informacjami podzielił się z obecnymi Leszek Wiwała, Prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Dziennikarze mieli okazję poznać dane dotyczące m.in. hospitalizacji, a nawet śmiertelności spowodowanej zatruciem alkoholem pochodzącym z niepewnych źródeł, największych zidentyfikowanych przypadków nielegalnej produkcji oraz skali problemu w Polsce na tle sąsiednich krajów.

Głównym wnioskiem ze szkolenia jest konstatacja, że konsumenci oprócz narażenia się na szkodliwe skutki działania szarej strefy, z każdą przechwyconą przez nieuczciwy biznes złotówką, ponoszą dodatkowo koszty  osłabiania  państwa i jego mechanizmów ochronnych, które w założeniu miały chronić jego obywateli.

Szkolenie dla dziennikarzy w obszarze Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie 2014 – 2020”

Szkolenie dla dziennikarzy w obszarze Programu „Przeciwdziałanie szarej strefie 2014 – 2020”

17 stycznia 2017 r. w siedzibie Global Compact Poland odbyło się szkolenie będące pierwszym etapem tworzenia nieformalnej sieci dziennikarzy zainteresowanych tematem przeciwdziałania szarej strefie. Spotkanie otworzył Dyrektor Generalny Global Compact Poland – Kamil Wyszkowski, zarysowując problem istnienia szarej strefy, który pociąga za sobą rażące skutki dla polskiej gospodarki w postaci zahamowania rozwoju, znacznego uszczuplania budżetu państwa, nakręcania nieuczciwej konkurencji, a także rozwoju najgroźniejszych patologii; takich jak korupcja, pranie pieniędzy, czy rozwój przestępczości zorganizowanej.

Dalsza część szkolenia poprowadzona została przez przedstawicieli branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami istnienia szarej strefy.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) reprezentowana przez Prezesa- Dyrektora Generalnego Leszka Wieciecha oraz Dyrektora ds. analiz rynku paliw – Krzysztofa Romaniuka, przedstawiła szczegółowo mechanizmy działania szarej strefy w branży naftowej oraz zaproponowała rozwiązania prawne, które pomogą ograniczyć niekorzystne wpływy.

Sylwester Cacek, Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Gastronomii i Cateringu, zaprezentował szczegółowe badania społeczne diagnozujące najważniejsze przyczyny powstawania tego zjawiska z punktu widzenia branży detalicznej. Należą do nich: nadmierna ilość regulacji i niestabilność prawa oraz zbyt duża ilość urzędów, które mogą kontrolować placówki gastronomiczne, wydając często sprzeczne lub nielogiczne decyzje. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się  również, jak wielką rolę w procesie przeciwdziałania szarej strefie odgrywa świadomy konsument oraz poznali korzystne dla konsumenta i rynku metody walki z procederem, które z powodzeniem stosowane są zagranicą.

Marcin Stobiecki, Inspektor Kontroli Skarbowej w UKS w Olsztynie na przykładzie branży elektronicznej, za pomocą szczegółowych danych, zilustrował na czym polega oszustwo z udziałem znikającego podmiotu oraz jak mechanizm odwróconego obciążenia (ang. reverse charge) niwelował tzw. oszustwa karuzelowe.

Kolejna część szkolenia koncentrowała się wokół branż tytoniowej i alkoholowej. Przemysław Dolski- Manager ITS&P Poland w Philip Morris Polska Distribution, zaprezentował dane  dotyczące strat jakie budżet państwa ponosi w związku z podrabianiem i produkcją nielegalnych wyrobów tytoniowych. Dziennikarze poznali, jakie niedociągnięcia aparatu ścigania z punktu widzenia przedsiębiorcy uniemożliwią efektywną walkę z szarą strefą. Równie cennymi spostrzeżeniami i informacjami podzielił się z obecnymi Leszek Wiwała, Prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Dziennikarze mieli okazję poznać dane dotyczące m.in. hospitalizacji, a nawet śmiertelności spowodowanej zatruciem alkoholem pochodzącym z niepewnych źródeł, największych zidentyfikowanych przypadków nielegalnej produkcji oraz skali problemu w Polsce na tle sąsiednich krajów.

Głównym wnioskiem ze szkolenia jest konstatacja, że konsumenci oprócz narażenia się na szkodliwe skutki działania szarej strefy, z każdą przechwyconą przez nieuczciwy biznes złotówką, ponoszą dodatkowo koszty  osłabiania  państwa i jego mechanizmów ochronnych, które w założeniu miały chronić jego obywateli.