Szkolenie “Prawo do informacji publicznej”

18 czerwca 2014 | Aktualności

Dnia 16 czerwca 2014 r. w godzinach 15.00 – 20.00 w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, przy ul. Czerniakowskiej 178 A odbyło się szkolenie pod hasłem „Prawo do informacji publicznej”. Szkolenie było realizowane w ramach projektu „Niech nas usłyszą”, którego Partnerem jest Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

Szkolenie w całości było prowadzone przez Pana dra Piotra Sitniewskiego, Prezesa Fundacji JAWNOSC.PL. Na wstępie Trener wyjaśnił czym jest informacja publiczna i jakie prawa przysługują Obywatelom w dostępie do informacji publicznej. Wyjaśnił także czym jest i w jakiej formie może być realizowany wgląd w dokumenty urzędowe. Zwrócił także uwagę, że informacja publiczna to termin znacznie szerszy niż dokument urzędowy.

W drugiej części szkolenia Trener skupił się na kardynalnych zasadach dostępu do informacji publicznej. Rozwinął szczegółowo kwestię m.in. zakresu stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) w procedurze udzielania informacji publicznej, powszechności dostępu do informacji publicznej, form składania wniosków, możliwości anonimowego składania wniosków, terminów, w jakich należy spodziewać się odpowiedzi na składane wnioski oraz zasad udzielania odpowiedzi na zapytania, których treść zawiera się w informacjach opublikowanych uprzednio w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Ponadto Trener zwracał także uwagę, że obowiązek odpowiedzi na złożony wniosek ciąży na podmiocie, który jest w posiadaniu danej informacji. Dodatkowo szczegółowo omówione zostały kwestie przekształcenia oraz przetworzenia informacji, wskazując na różnicę pomiędzy informacją prostą, przekształconą i przetworzoną oraz definiując szczególną istotność dla interesu publicznego. Trener zwrócił także uwagę, że bezpłatność w dostępie do informacji publicznej nie oznacza bezkosztowego jej udostępniania. Wszystkie prezentowane informacje w trakcie szkolenia były wzbogacane o przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa Sądu Administracyjnego.

W trakcie Szkolenia Uczestnicy, nawiązując do własnych doświadczeń, wielokrotnie zwracali się z konkretnymi pytaniami i wątpliwościami w obszarze dostępu do informacji publicznej. Trzecią, ostatnią część szkolenia, Trener całkowicie poświęcił odpowiedziom na pytania kierowane ze strony Uczestników.