“The 2018 National Report” – implementacja SDGs w Polsce

29 czerwca 2018 | AktualnościTagged , , , , , ,

Podczas Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz zaprezentowała krajowy raport realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. W raporcie uwzględnione zostały działania Global Compact Network Poland, którego przedstawiciele będą częścią rządowej delegacji sprawozdającej podczas High Level Political Forum

Do działań tych należą aktywności w ramach trzech programów:

Minister Jadwiga Emilewicz podziękowała wszystkim sygnatariuszom za pracę nad przygotowaniem raportu i wskazała, że “to jednak początek drogi”. „Monitoring, wdrażanie, to dla nas teraz największe wyzwanie. Cieszę się, że będziemy wspólnie realizować cele zrównoważonego rozwoju” – zaznaczyła.

Raport został przygotowany w ramach prac Zespołu ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. z Agendą Rozwoju 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

W raporcie znalazły się także:

  • opis mechanizmu instytucjonalnego, koordynującego implementację i zapewniającego odpowiednie warunki dla realizacji polityk rozwojowych na szczeblu krajowym,

  • opis pozycji wyjściowej Polski na drodze do osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju,

  • analiza luk i identyfikacja akceleratorów (obszarów działań/polityk) stanowiących dźwignię dla zwiększenia efektywności polityk publicznych.