Save the Date: The Ambition Loop (sesja online 25.02.2019)

22 lutego 2019 | Aktualności - Wydarzenia

25 lutego o godzinie 16:00 zapraszamy Członków UN Global Compact do udziału w online sesji „The Ambition Loop”, organizowanej przez UN Global Compact Academy.

Niniejsza sesja jest przygotowana dla firm, które pragną wdrożyć strategie zero-emisyjne dla przyśpieszonego wzrostu gospodarczego. Tego typu „Ambition Loop” jest przydatnym dla stworzenia bardziej ścisłej współpracy pomiędzy sektorem prywatnym i rządowym, co w konsekwencji może przyczynić się do wypracowania bardziej ambitnych i skutecznych polityk klimatycznych.

Podczas sesji poznasz:

  • Założenia koncepcji „ambition loop”;
  • Przykłady ambition loop w innych krajach;
  • Odpowiedzialne angażowanie się w polityki klimatyczne;
  • Przykłady tego, jak liderzy biznesowi i rządy  wdrażają zasady ambition loop.

Prowadzący sesji:

Sesja  “The Ambition Loop” jest organizowana przez UN Global Compact Academy wspólnie z World Resources Institute.