TVP Info o raporcie “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19”

4 lipca 2019 | AktualnościTagged

TVP INFO pisze o wynikach najnowszego raportu Global Compact Network Poland “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19“:

W raporcie „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2018/19” eksperci GCNP mierzą i opisują walkę z szarą strefą w Polsce, w szczególności w branży paliwowej, hazardowej, odpadowej oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Według autorów raportu dobre efekty przyniosło wprowadzenie pakietu paliwowego, energetycznego i przewozowego oraz Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej i Jednolitego Pliku Kontrolnego.

W ramach programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce GCNP wspólnie z partnerami programu wydało nową publikację “Przeciwdzaiałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19”. Najnowszy raport opisuje problemy branż najbardziej dotkniętych zjawiskiem szarej strefy. Do tych branż należą m.in. paliwowa, hazardowa, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz najbardziej problemowa – branża odpadowa. 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem TVP INFO