Od 17 do 30 września w Nowym Jorku odbywać się będzie tegoroczne Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obrady powszechne, w których udział wezmą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Organizacji, rozpoczną się 24 września. Towarzyszyć im będzie szereg wydarzeń, których celem jest omówienie i podjęcie decyzji w kwestii dalszych działań dotyczących wdrażania postanowień Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jednym z najważniejszych wydarzeń UNGA Week będzie odbywający się 23 września Climate Action Summit 2019. Gospodarzem spotkania będzie Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, przy współpracy ze Specjalnym Wysłannikiem Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Ambasadorem Luisem Alfonso De Albą. UN Global Compact włącza się w prace przygotowujące do Szczytu, jego przedstawiciele wezmą udział w najważniejszych wydarzeniach. Więcej na ten temat przeczytać można TUTAJ.

Już w sobotę 21 września odbędzie się Youth Climate Summit, w trakcie którego młodzi przywódcy, którzy prowadzą działania na rzecz klimatu mają okazję zaprezentować swoje propozycje przed ONZ. Wśród uczestników spotkania znajdują się aktywiści, wynalazcy, a także przedsiębiorcy, których wspólnym celem jest walka ze zmianami klimatycznymi w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

We wtorek i środę, 24 i 25 września, odbędzie się polityczne forum wysokiego szczebla dot. zrównoważonego rozwoju (High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF). W trakcie wydarzenia będzie miało miejsce także specjalne spotkanie mające na celu promowanie partnerstwa sektora publicznego i prywatnego na drodze ku wdrażaniu Celów, tzw. SDG Business Forum.

Następnie w czwartek, 26 września, Zgromadzenie Ogólne będzie debatować nad finansowaniem dla rozwoju oraz eliminacją broni nuklearnej. Kolejnego dnia odbędzie się spotkanie wysokiego szczebla mające na celu przyjrzenie się postępowi prac nad realizacją priorytetów małych państw wyspiarskich (SIDS) poprzez zastosowanie ścieżki przyspieszonych metod działania (SAMOA Pathway).

UN Global Compact organizuje w trakcie UNGA Week specjalne wydarzenia poświęcone współpracy sektora prywatnego i publicznego, które mają na celu jak  najskuteczniejsze włączenie tego pierwszego w zmiany i prace nad wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju. Więcej na temat Leaders Week 2019 można przeczytać TUTAJ.

O wszystkich wydarzeniach odbywających się przy okazji UNGA Week dowiedzieć się można na stronie UNGA Guide 2019.