UN Global Compact Academy Learning Platform

2 maja 2019 | Aktualności

Academy Learning Platform – jest online platformą stworzoną dla Członków United Nations Global Compactżeby zapewnić ich wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Platforma dysponuje wiedzą nt. każdej z Zasad UN Global Compact: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji.

Academy Learning Platform przedstawione są różne sesje i kursy dla Członków UN Global Compact:

Sesje wirtualne

interaktywne sesje prowadzone przez ekspertów (how-to sessions) i zaplanowane w taki sposób, żeby pomóc firmom prowadzić ich działania zgodnie z Dziesięcioma Zasadami UN Global Compact oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals).

Kursy e-learning

stworzone w taki sposób, aby Członkowie UN Global Compact mogli pogłębiać swoją wiedzę w zakresie kluczowych koncepcji zrównoważonego rozwoju w dowolnym czasie i miejscu.

Influencer series

wiedza od wybitnych liderów systemu ONZ oraz firm kształtujących agendę zrównoważonego rozwoju.

Online community

platforma która umożliwia dostęp do specjalistów i liderów o podobnych poglądach na całym świecie.

Każdy pracownik firm, które są zaangażowane w UN Global Compact jako Członek (Participant) ma nielimitowany dostęp do wszystkich sesji Academy Learning Platform. 

Zapraszamy do zapoznania się z nadchodzącymi sesjami online:

Navigating Partnership Opportunities with the United Nations | 22 maja 2019 r. | 15:00 – 16:00

Dzięki niniejszej sesji Członkowie UNGC dowiedzą się, w jaki sposób można współpracować z instytucjami ONZ, aby wspólnie realizować projekty na rzecz osiągnięcia SDGs.

Learning From Peers: How to Report on the SDGs? | 11 czerwca 2019 r. | 16:00 – 17:00

Tematem niniejszej sesji jest wyznaczenie priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju dla firmy, na których mogłaby skupić się przy realizacji projektów i ustaleniu długoterminowej strategii.

UN Climate Summit 2019 — A Race We Can Win | 10 lipca 2019 r. | 15:30 – 16:30

23 września 2019 roku z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, António Guterresa, w Nowym Jorku zostanie przeprowadzony UN Climate Summit, podczas którego zostaną omówione postępy we wdrażaniu Porozumienia Paryskiego, przyjętego w 2015 roku podczas Szczytu Klimatycznego ONZ – COP21.