UN Global Compact Leaders Summit 2018

17 września 2018 | AktualnościTagged , , , ,

24 września w Nowym Jorku odbędzie się UN Global Compact Leaders Summit 2018. Częścią tego wydarzenia jest między innymi CEO Roundtable on Human Rights, które Global Compact Network Poland organizuje pod nazwą CEOs for Ethics

W 2015 roku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ światowi liderzy ustanowili nowy, ambitny plan uczynienia świata lepszym. Wyznaczone Cele Globalne znalazły się w agendzie wszystkich interesariuszy, włączając w to biznes, które kierują się wizją zrównoważonego rozwoju. Jednakże poczynienie zmian na lepsze, jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka, utrzymanie pokoju oraz bezpieczeństwa nie jest zadaniem łatwym, dlatego też konieczne są wzmożone wysiłki każdego z nas.

Po 3 latach od ustanowienia Agendy 2030 wyzwanie zostało podjęte przez wielu interesariuszy – rządy państw intensywnie współpracują z innymi sektorami w celu wypełnienia założeń “national SDG action plan”, natomiast firmy i przedsiębiorstwa kontynuują poszukiwanie nowych dróg realizacji Celów Globalnych. Pomimo pierwszych sukcesów, wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Wciąż obserwujemy rosnące nierówności, naruszenia praw człowieka, rywalizacje o trudno dostępne zasoby, skutki zmian klimatycznych. W czasach, gdy jedność jest potrzebna najbardziej – społeczeństwa są podzielone, a napięcia i konflikty pojawiają się coraz częściej. Nikt nie poradzi sobie z tymi wyzwaniami w pojedynkę. Potrzebni są wszyscy – czas na działanie już nadszedł!

UN Global Compact Leaders Summit 2018 zgromadzi międzynarodową społeczność liderów biznesowych, inwestorów, przedstawicieli rządowych i społeczeństwa obywatelskiego jako znak zaangażowania na najwyższym szczeblu. 24 września zostaną podsumowane dotychczasowe sukcesy oraz przedyskutowane kolejne wyzwania, które stoją na przeszkodzie do stworzenia pokojowego, sprawiedliwego i rozwijającego się świata.

Z pełnym programem wydarzenia można zapoznać się tutaj.