UN Global Compact ogłasza Business Action Platform for the Ocean

23 lutego 2018 | Aktualności

Według nowego Global Opportunity Report cztery z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju są zagrożone: Cel 10: Zmniejszenie nierówności, Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 13: Działania klimatyczne oraz Cel 14: Życie pod wodą.

Raport proponuje 10 rozwiązań rynkowych, które mogą przywrócić realizację wyżej wymienionych celów na właściwe tory. Na przykład jeśli chodzi o Cel 12 wskazuje się na możliwość użycia owadów w produkcji żywności, ponieważ są one znacznie bogatsze w białko niż tradycyjne produkty. Z kolei jedną z propozycji na rzecz klimatu jest upowszechnienie hybrydowych systemów zasilania i optymalizację wykonywanych operacji, co może poskutkować utworzeniem nowych dróg rozwoju w kierunku dekarbonizacji.

Czwarta edycja Global Opportunity Report porusza kwestie dotyczące każdego człowieka na ziemi oraz pokazuje jak przedsiębiorstwa mogą kształtować rynek i wprowadzać do niego rozwiązania problemów stanowiących największe wyzwanie naszych czasów.

Lise Kingo, Dyrektor Generalny UN Global Compact

Z raportem oraz bezpośrednio z Celem 14 wiąże się powołanie 2 lutego 2018 roku w Norwegii “Business Action Platform for the Ocean”, 3-letniego programu zrzeszającego firmy, społeczeństwo, ONZ i rządy państw, którego celem jest podjęcie działań przyczyniających się do rozwoju gospodarki morskiej oraz zrównoważonego rozwoju. Program jest częścią szerszego projektu Action Platforms zaprezentowanego przez UN Global Compact mającego na celu pracę nad realizacją 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Program jest wspierany przez rząd norweski (będący jednocześnie pierwszym partnerem rządowym) i skupiał się będzie na kwestiach dotyczących wzrostu, innowacji i zrównoważonej ekonomii morskiej, ze specyficznym uwzględnieniem i udziałem przedsiębiorstw. Na oficjalnym wydarzeniu ogłaszającym program, norweski Minister Handlu i Przemysłu Torbjørn Røe Isaksen, powiedział:

Gospodarka morska jest dla nas szczególnie ważna. Morza i oceany zajmują sześć razy więcej miejsca niż lądy. Przemysły naftowe, rybackie czy morskie zatrudniają 214 000 pracowników w Norwegii. Wierzymy, że do końca 2030 roku powstanie 40 milionów miejsc pracy związanych z oceanami na całym świecie.

Przez następne 3 lata różne grupy partnerskie będą dążyć do wypracowania działań służących zrównoważonemu rozwojowi na morzach i oceanach oraz określenia wspólnych priorytetów w tym obszarze.