UN Private Sector Forum 2014 – 23 września – Nowy Jork

11 sierpnia 2014 | Aktualności

Już od 2008 roku, podczas otwarcia sesji Zgromadzenia Ogólnego, na wniosek Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, w celu włączenia głosu biznesu do międzyrządowych dyskusji dotyczących kluczowych tematów, zwoływane jest UN Private Sector Forum.

W tym roku Forum będzie integralną częścią UN Climate Summit 2014, organizowanego przez Sekretarza Generalnego ONZ i odbędzie się 23 września 2014 roku w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku. Wydarzenie to stworzy płaszczyznę dialogu dla przywódców na najwyższym szczeblu, w tym przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, biznesu, finansów, społeczeństwa obywatelskiego i liderów lokalnych. Celem spotkania będzie dążenie do przyspieszenia ambitnych działań na gruncie redukcji emisji dwutlenku węgla oraz łagodzenia skutków zmian klimatu, a także mobilizacja woli politycznej do sformułowania przed końcem 2015 roku światowego porozumienia ograniczającego wzrost globalnej temperatury do 2°C.

Spotkanie zwoływane przez UN Global Compact w ścisłej współpracy z Grupą Banku Światowego oraz przy wsparciu partnerów, zapewni wyjątkową przestrzeń dla rządów i przedsiębiorstw do wykazania ich wiodącej roli w sprawie zmian klimatu. Spotkanie ma być szansą dla biznesu i inwestorów dla wykazania jaki wkład mogą wnieść w zmniejszenie globalnej emisji gazów cieplarnianych i przeciwdziałanie zmian klimatu, a także zachętą do podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony globalnego i lokalnego klimatu poprzez lokowanie nowych środków publicznych, zachętę do działania i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Forum złożone będzie z dwóch boków tematycznych.

Wiodącym tematem w pierwszym bloku będzie kwestia opłat węglowych (Carbon Pricing), koncentrując się wokół działań sektora publicznego i prywatnego w celu osiągnięcia słusznej i uczciwej wyceny węgla poprzez długoterminowe strategie, inwestycje i politykę. Dodatkowo podkreśli zapowiedzi nowych zobowiązań w zakresie opłat węglowych przez podmioty prywatne i publiczne.

Drugi blok tematycznie koncentrować się będzie wokół działań jakie może podjąć sektor prywatny aby podkreślić wiodącą rolę w obszarze zmian klimatycznych oraz wskazania kroków, jakie mogą podjąć rządy aby włączyć sektor prywatny do opracowania długoterminowych rozwiązań dotyczących zmian klimatu. W tym bloku znajdą się zapowiedzi nowych zobowiązań do działania dla sektora prywatnego.