Save the Date: United Nations Forum on Business and Human Rights (25-27 listopad 2019 r., Genewa)

1 maja 2019 | Aktualności - WydarzeniaTagged

“Czas na działania: rządy jako katalizatory przestrzegania praw człowieka przez przedstawicieli biznesu” – takim będzie temat przewodni tegorocznej edycji Forum Narodów Zjednoczonych ds. Biznesu i Praw Człowieka, który jak co roku odbędzie się w Genewie. 

W dniach 25-27 listopada 2019 roku ponad 2 tys. przedstawicieli administracji publicznej, rządów, organizacji pozarządowych i międzynarodowych, media, liderów biznesowych, naukowców, ekspertów i fachowców zainteresowanych problematyką praw człowieka w biznesie spotkają się podczas VII edycji Forum Narodów Zjednoczonych ds. Biznesu i Praw Człowieka – UN Forum on Business and Human Rights.

W roku 2019 uczestnicy Forum skupią się m.in. na potrzebie pełnego zaangażowania rządów jako podmiotów gospodarczych w implementację działań mających na celu polepszyć obecną sytuację w zakresie praw człowieka. Działania rządów muszą być bardziej efektywne i intensywne, szczególnie nacelowane na wzmocnienia regulacji i politykę spójności.

W agendzie VII edycji Forum znajdą się następujące zagadnienia:

  • zobowiązanie rządów wszystkich państw bronić praw człowieka i przeciwdziałać nadużyciom przez strony trzecie, w tym przez biznes;
  • zachowanie odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie poszanowania praw człowieka przez przedsiębiorstwa;
  • dostęp do środków zaradczych w przypadkach gdy doszło do nadużycia.

Forum ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka to więcej niż 60 paneli dyskusyjnych poświęconych tematyce upowszechniania standardów praw człowieka oraz Wytycznych dot. Biznesu i Praw Człowieka+ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGPs).

Wydarzenie prowadzone będzie przez Grupę Roboczą ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, której przewodniczy Sekretariat w Biurze Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR).

 

Informacja o uczestnictwie i rejestracji jest dostępna na stronie