Urban Summit: Corporate Social Responsibility, COP24

11 grudnia 2018 | Aktualności

Wydarzenie “Corporate Social Responsibility – entrepreneurship for the sustainable development”, które było częścią Szczytu Miejskiego organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspólnie z Global Compact Network Poland w ramach COP24 rozpoczęło się wystąpieniem Andżeliki Możdżanowskiej, Wiceminister Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Prelegentami panelu zostali:

  • Adam Banaszak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
  • Jacek Kuśmierczyk, Grafikus
  • Patrycja Klarecka, PKN Orlen,
  • Carolina Garcia Gomez, IKEA Retail Poland
  • Maria Andrzejewska, UNEP/GRIO Warsaw Centre
  • Wioletta Rosołowska, L’Oreal Poland and Baltic States
  • Katarzyna Byczkowska, BASF
  • Kamil Wyszkowski, Representative | President of the Board Global Compact Network Poland

Omówione były działania CSR w zakresie ekologii – począwszy od etycznego poszukiwania odpowiedzialnych materiałów, poprzez produkcję i użytkowanie, aż po utylizację. Klienci, dostawcy oraz podwykonawcy, którzy biorą udział w tym procesie, też muszą być odpowiedzialne.

“CSR nie jest pierwszoplanową sferą działalności zwłaszcza małych firm; średnich także nie zawsze. Często firmy tej wielkości nawet nie wiedzą, co to jest CSR i społeczna odpowiedzialność. Stąd pierwszą działalnością, którą tu wywołaliśmy, była praca na rzecz zwiększenia świadomości” – oznajmił Adam Banaszak, PARP.

Przedstawicieli firm także poinformowali, że prowadzą działania, które mają na celu wesprzeć klientów w dokonywaniu pewnych świadomych wyborów.