Urban Summit: Earth and water free of pollution – innovative solutions for sustainable planet, COP24

11 grudnia 2018 | Aktualności

Wydarzenie “Earth and water free of pollution – innovative solutions for sustainable planet” odbyło się w ramach Szczytu Miejskiego (Urban Summit) podczas COP24.

Global Compact Network Poland jest partnerem Szczytu Miejskiego, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Panele dyskusyjne pt. “Leading innovations to reduce pollution in Water and on Earth” i “Financing Climate – global investment strategies and UN global trust funds” były poświęcone innowacjom w sferze zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia lądu oraz zasobów wodnych. Zebrały razem przedstawicieli światu akademickiego, biznesowego oraz reprezentantów organizacji międzynarodowych.

Mateusz Bonca, Prezes Zarządu Grupy Lotos zaznaczył, że „innowacje są niezbędne dla osiągnięcia celu – stworzenie zrównoważonego biznesu a zrównoważony biznes oznacza zrównoważoną planetę”.

Wojciech Wardecki, Prezes Zarządu Grupy Azoty podkreślił, że „wiedza jest fundamentem sukcesu”.

Jacek Kuśmierczyk, ECMA, podkreślił rolę edukacji, mówiąc, że „współpraca sektorów prywatnego i publicznego jest niezbędną dla procesu edukacji. Edukacja jest elementem,  który naprawdę może pomóc w perspektywie długoterminowej”. Oznajmił również, że we współczesnym świecie nie da się w 100 procentach zrezygnować z plastiku. Trzeba zatem po za minimalizowaniem jego użycia prowadzić działania nad technologiami, które zmniejszą jego szkodliwe oddziaływanie na środowisko.

Przedstawiając wiele różnych pomysłów oraz idei, każdy z prelegentów się zgodził, że koniecznym jest przygotowanie kompleksowego planu działań dla ochrony środowiska i polepszenia obecnej sytuacji.