W ANTY-tradycyjny sposób o CSR

19 września 2014 | Aktualności

Jak włączać menedżerów i menedżerki w temat społecznej odpowiedzialności biznesu i angażować do mówienia o nim? Forum Odpowiedzialnego Biznesu postanowiło, że po raz drugi zrobi to w nietradycyjny sposób, zapraszając w październiku na Anty-Konferencję CSR.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczna II Anty-Konferencja CSR będzie spotkaniem liderów i liderek społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także miejscem wymiany doświadczeń, transferu wiedzy, networkingu. Odbędzie się ona 15 października br. w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy w Warszawie, a organizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął UN Global Compact w Polsce.

Wieloletnie doświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w organizacji wydarzeń pokazuje, że niestandardowe ich formy ułatwiają wymianę doświadczeń i networking. Dlatego Anty-Konferencja CSR pozostawia uczestnikom i uczestniczkom wpływ na przebieg spotkania. Mogą oni wziąć w niej udział na wiele sposobów: jako prelegent/ka, ekspert/ka, słuchacz/ka czy polemista/ka. Wszystko to pozwoli zaangażować się w wydarzenie oraz wynieść z niego możliwie najwięcej inspiracji i pomysłów.

Stoliki tematyczne podczas II Anty-Konferencji CSR zostaną podzielone według następujących kategorii: innowacje społeczne, angażowanie interesariuszy, zrównoważone miasta, łańcuch dostaw, ekologia przyszłości, mierzenie efektywności CSR, budowanie partnerstw, pracownicy, trendy CSR. Każdej dyskusji stolikowej będzie towarzyszył moderator/ka, inspirując i animując rozmowę.

II Anty-Konferencja CSR skierowana jest do przedstawicieli i przedstawicielek biznesu, którzy na co dzień zajmują się społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważonym rozwojem:
• menedżerów/specjalistów ds. CSR, zrównoważonego rozwoju;
• menedżerów ds. zasobów ludzkich, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, marketingu i innych, którzy na co dzień zajmują się kwestiami CSR;
• właścicieli i osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami;
• interesariuszy firm;
• wszystkich pozostałych osób zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego biznesu.

Inspiracją do rozmów podczas II Anty-Konferencji ma być wystąpienie gościa specjalnego, przedstawicielki jednej z najbardziej znanych, międzynarodowych organizacji, przeciwdziałających zmianom klimatycznym poprzez wzywanie do raportowania wpływu na środowisko i analizowanie tego oddziaływania – Carbon Disclosure Project (CDP). Laura Bergedieck jako Dyrektor Policy & Reporting w CDP, opowie, jakie znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i środowiska biznesowego mają strategie klimatyczne. W CDP koordynuje ona działania organizacji na poziomie europejskim w zakresie angażowania administracji państwowej w rozwój standardów sprawozdawczości pozafinansowej. Co więcej odpowiedzialna jest za procesy strategiczne w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), w tym za wspieranie przedsiębiorstw w spełnianiu wymogów raportowania dotyczącego zmian klimatu i emisji gazów cieplarnianych.

CDP jest międzynarodową organizacją pozarządową, która w imieniu 767 globalnych inwestorów reprezentujących ponad 50% światowego kapitału, wzywa firmy do raportowania wpływu na środowisko. CDP poddaje analizie dane dotyczące wykorzystywania zasobów wodnych i leśnych oraz emisji dwutlenku węgla, raportowane przez ponad 4 500 największych światowych firm oraz ponad 200 miast, pozwalając inwestorom skutecznie zarządzać ryzykiem środowiskowym w ich codziennej działalności. Dane CDP wykorzystywane są także m.in. przez: Dow Jones Sustainability Index czy Bloomberg ESG Data.

Rejestracja dla chętnych pragnących wziąć udział w Wydarzeniu odbywa się za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej Organizatora.