HLPF side event “Cooperation as the Key to Success – Lesson from Poland” (17.07.2018)

17 lipca 2018 | AktualnościTagged , , ,

17 lipca, jako jedno w wydarzeń towarzyszących HLPF, w Nowym Jorku odbył się warsztat “SDG 17 – Cooperation as the Key to Success – Lesson from Poland” prowadzony przez przedstawicieli Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Global Compact Network Poland, Grupy Azoty i start-up SatAgro. 

Współpraca i zaangażowanie odgrywają kluczową rolę w realizacji Celów wyznaczonych przez Agendę 2030. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane polskie doświadczenia w tym obszarze. Inicjatywa “Partnership for SDG Implementation in Poland” bazuje na wspólnej odpowiedzialności instytucji publicznych, biznesu i społeczeństwa za wyniki działań ku zmianie na lepsze. Współpraca ma także duże znaczenie wtedy, gdy chodzi o rozwój.

Program:

I. Efektywne mechanizmy współpracy w kluczowych, krajowych projektach rozwojowych – wymiana najlepszych praktyk i skutecznych rozwiązań strategicznych z udziałem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

II. Partnerstwo SDGs w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju – prezentacja Ministra Spraw Zagranicznych;

III. Zyski ze współpracy rządowych i pozarządowych instytucji wynikające z wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju – dyskusja panelowa