Zaproszenie na warsztat: “Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce – przyczyny i proponowane rozwiązania”

7 czerwca 2018 | Aktualności - WydarzeniaTagged , , , , ,

Zapraszamy serdecznie do udziału w organizowanej przez Global Compact Network Poland sesji warsztatowej pt. „Kryzys wodny jako bariera zrównoważonego rozwoju w Polsce – przyczyny i proponowane rozwiązania”.

Warsztaty będą częścią organizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ, skupiającego przedstawicieli firm, instytucji, ambasad i samorządów. Forum będzie platformą wymiany informacji, doświadczeń i kontaktów między podmiotami, które w Polsce w szczególny sposób są zaangażowane w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i zainteresowane tą problematyką. Forum odbędzie się 27 czerwca w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Podczas Forum zostanie przeprowadzona debata plenarna z udziałem ministrów, a następnie uczestnicy Forum wezmą udział w jednej z czterech sesji warsztatowych. Organizowana przez nas sesja o kryzysie wodnym będzie w szczególności skupiać się na SDG6 „Czysta woda i warunki sanitarne” (a także dotyczyć m.in. SDG7 „Czysta i dostępna energia”, SDG11 „Zrównoważone miasta i społeczności” oraz SDG15 „Życie na lądzie”). Będzie prowadzona przez Dyrektora Łukasza Kolano w formie otwartej dyskusji dla uczestników.

Zapraszamy do udziału w powyższej sesji. Wśród tematów, które chcemy poruszyć są m.in.:

  • kryzys wodny w Polsce – przyczyny problemu, metody jego szacowania, mapowanie, proponowane rozwiązania;
  • efektywność zarządzania zasobami wodnymi przy ograniczaniu negatywnych efektów środowiskowych;
  • transport wodny śródlądowy i porty morskie – zarządzanie efektami środowiskowymi, ich szacowanie i ograniczanie negatywnego wpływu.

Krajowe Forum Interesariuszy Agendy 2030 ONZ to wydarzenie zainaugurowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które odbędzie się 27 czerwca 2018 roku. Przedsięwzięcie ma na celu zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy w realizację ważnych zadań rządowych. Forum będzie łączyć funkcje panelu eksperckiego i dialogu z partnerami. Wydarzenie będzie okazją do prezentacji pierwszego polskiego raportu na temat realizacji celów Agendy 2030, który zostanie przedstawiony podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ (High-Level Political Forum) w Nowym Jorku w lipcu br. Z pełnym programem KFI można zapoznać się tutaj.