„Wciąż w smogu” (14.05.2019, XI edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego)

14 maja 2019 | AktualnościTagged

Jednym z najważniejszych elementów w walce ze smogiem, o którym nie powinniśmy zapominać, jest edukacja” – mówi Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland. 

Właśnie odbywa się panel dyskusyjny z udziałem Kamila Wyszkowskiego pt. Wciąż w smogu” – debata która zgromadziła razem przedstawicieli rządów, przedsiębiorstw i organizacji  w ramach XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Ważnym elementem, o którym się nie mówi, jest konsekwencja niskiej jakości powietrza dla żywności.

Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland

 

Podczas dyskusji prelegenci podkreślili wpływ na środowisko ubóstwa energetycznego, który jest powszechnym problemem na całym terytorium Polski. Decydującym jest odpowiedź na pytania: jak możemy przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu oraz jakie środki prewencyjne będą najlepiej odpowiadały warunkom polskiej gospodarki?

Przed uczestnikami debaty również powstaje szereg innych bardzo istotnych pytań, m.in.:  jak możemy stworzyć model zmniejszenia niskiej emisji w miastach przy jednoczesnym uwzględnieniu barier ekonomicznych i prawnych, które zaistniały w Polsce? jak władze lokalne mogą włączyć się w proces zwalczania zanieczyszczeń powietrza? jakie działania można podjąć na poziomie państwowym?

Do udziału w panelu dyskusyjnym zostali zaproszeni:

  • Izabela Domogała, Zarząd Województwa Śląskiego – członek
  • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy Poland Plus
  • Agnieszka Liszka-Dobrowolska, Prezes Zarządu, Clean Air Solutions Sp. z o.o.
  • Jacek Ławrecki, Dyrektor ds. komunikacji Polska i Kraje Bałtyckie, Fortum
  • Artur Michalski,  Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • Henryk Mucha, Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
  • Jacek Szymczak, Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
  • Piotr Woźny, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze
  • Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board, Global Compact Network Poland

Europejski Kongres Gospodarczy jest największa impreza gospodarczą w Europie Centralnej, która w tym roku zebrała razem 900 prelegentów, 11,5 tys. uczestników, w tym ponad 700 przedstawicieli mediów! Inicjatorem i organizatorem Kongresu od wielu lat jest Grupa PTWP S.A.

Global Compact Network Poland zostało Partnerem instytucjonalnym XI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.