Warsztat na temat brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie

10 kwietnia 2016 | AktualnościTagged , ,

Zapraszamy na webinar!

The UK Modern Slavery Act: Implications for GC participants

Konsekwencje brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie
dla członków UN Global Compact

19 kwietnia 2016 godzina 15:00

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy na świecie jest obecnie ponad 21 milionów ofiar pracy przymusowej. Uchwalona przez parlament Wielkiej Brytanii Ustawa o współczesnym niewolnictwie  (ang. UK Modern Slavery Act) obliguje firmy funkcjonujące na brytyjskim rynku, których roczny obrót sięga lub przekracza 36 milionów funtów, do corocznego składania Oświadczenia dotyczącego niewolnictwa i handlu ludźmi (ang. slavery and human traffficking statement) i udostępniania go publicznie.

Zorganizowany przez UN Global Compact we współpracy z Freshfields Bruckhaus Deringer LLP webinar pozwoli na prezentację wymagań, jakie stawia przed przedsiębiorcami brytyjska ustawa oraz jej konsekwencji dla członków Global Compact prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii. Webinar będzie również okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie poszanowania i ochrony praw człowieka przez podmioty biznesowe.

Rejestracja