World Water Forum – 18-23.03.2018, Brazylia

23 marca 2018 | Aktualności - Wydarzenia

World Water Forum jest największym na świecie wydarzeniem dotyczącym wszelkich kwestii związanych z wodą. Organizuje je World Water Council (WWC), międzynarodowa organizacja zrzeszająca wszystkich tych, którzy z wodą są blisko związani. Jej misją jest zwiększanie świadomości, budowanie politycznego zaangażowania i podnoszenie tematów krytycznych, po to, by zapewnić efektywną ochronę, rozwój i wykorzystanie wody we wszystkich wymiarach dla dobra całego życia na ziemi. 

WWC zostało założone w 1996 w Marsylii we Francji i zrzesza około 400 instytucji z 70 państw. Poprzez stworzenie platformy komunikacyjnej, WWC chce wypracować wspólną wizję strategiczną dotyczącą zasobów i usług wodnych. W toku działań organizacja kieruje inicjatywami i nawołuje do działań, co zbiega się w konferencji World Water Forum (WWF). WWF przyczynia się do zrównoważonego i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Biorąc pod uwagę swój polityczny, technologiczny i instytucjonalny zasięg, jednym z głównych cech konferencji jest otwarte i demokratyczne uczestnictwo aktorów z różnych płaszczyzn. Konferencja jest organizowana co 3 lat – w tym roku w Brazylii.

Z programem wydarzenia, ogólnymi założeniami i efektami pracy podczas konferencji można zapoznać się klikając tutaj.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)