Współpraca Global Compact Network Poland i Ministerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju

25 czerwca 2019 | Aktualności

W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjętej w grudniu 2018 roku (A/C.2/73/L.32/Rev.1), wskazano potrzebę tworzenia wielosektorowych partnerstw z zaangażowaniem sieci lokalnych UN Global Compact. 

Global Compact Network Poland, jako biuro krajowe UN Global Compact, ma zaszczyt współpracować z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie ochrony środowiska i walki z zanieczyszczonym powietrzem oraz Ministerstwem Finansów w zakresie walki z korupcją i zjawiskiem szarej strefy, które stanowią jedne z największych barier w rozwoju gospodarczym Polski.

Na mocy porozumień (Memorandum of Understanding) Global Compact Network Poland oraz wspomniane Ministerstwa współpracują przy programach Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce orazSDG11 – Zrównoważone Miasta.

Rezultatem dotychczasowych starań są liczne publikacje, konferencje i spotkania zamknięte.

3 lipca 2019 r. podczas konferencjiSzara Strefa & Oleje Przepracowane – Propozycje Regulacji zaprezentujemy kolejny wynik naszej współpracy:

  • Raport  pt. “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19” – w czwartym już raporcie GCNP, eksperci mierzą i opisują walkę z szarą strefą w Polsce oraz analizują niepokojące zjawiska wśród zagrożonych branż (w szczególności paliwową, hazardową, odpadową czy urządzeń elektrycznych i elektronicznych).
  • Raport pt. “Gospodarka Olejami Zużytymi – propozycje zmian do ustawy” – propozycja rozwiązania, które ograniczy nielegalne spalanie olejów zużytych – by ograniczyć zanieczyszczenie powietrza oraz zmniejszyć skalę szarej strefy olejów smarnych i przemysłowych, zwiększając przy okazji wpływy budżetowe.

Podczas konferencji także odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa oraz branż najbardziej zagrożonych zjawiskiem szarej strefy. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.