Wydarzenia towarzyszące HLPF (9-18.07.2018)

11 lipca 2018 | AktualnościTagged , ,

Trwa High Level Political Forum w Nowym Jorku. Oprócz oficjalnych spotkań na najwyższym szczeblu organizowane są także wydarzenia specjalne. Do udziału lub ich obserwacji szczególnie zachęca się przedstawicieli biznesu:

  • 9-13 lipca – SDGs Learning, Training & Practice – organizowana przez Departament ds. Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ oraz Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń seria szkoleń i warsztatów przeprowadzanych przez działaczy naukowych na kluczowe tematy związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Więcej informacji tutaj.

  • 11 lipca – Higher Education Sustainability Initiative (HESI) – wydarzenie powstałe w 2012 roku przy współpracy wielu podmiotów – UNDESA, UNESCO, PRME, UNU, UN-HABITAT, UNCTAD, UNITAR. Poprzez silny związek z ONZ, HESI stanowi platformę łączącą ośrodki akademickie i legislacyjne. Te ośrodki kierują się w swoich działaniach myślą o realizacji Agendy 2030.

  • 12 lipca – Partnership Expo – spotkanie przedstawicieli ONZ, Ambasad i organizacji pozarządowych, które odbędzie się na promie “Peace Boat”. Celem jest podkreślenie istoty partnerstwa dla zmiany w kierunku zrównoważonego społeczeństwa oraz umożliwienie wymiany networkingowej.

  • 13 lipca – Partnership Exchange – wydarzenie organizowane przez UNDESA i UNOP, którego celem jest podtrzymanie partnerstwa i zobowiązań do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz stworzenie środowiska włączającego wszystkich interesariuszy w tym celu.

  • 17 lipca – Local 2030 – jest to platforma łącząca lokalnych aktorów, rządy państw i system ONZ. Local2030 wspiera ich we wspólnych poszukiwaniach rozwiązań i wdrażania takich strategii, które przyczyniłyby się do realizacji SDGs na poziomie lokalnym. Do głównych tematów dyskusji należeć będą kwestie ekonomiczne, sposoby zarządzania konfliktami, ocieplenie klimatu i czysta energia.

  • 18 lipca – Water Stewardship is Business’ Contribution to Sustainable Development Goal #6 – celem tego wydarzenie jest pokazanie sposobu, w jaki przedsiębiorstwa zarządzają zasobami wodnymi, przyczyniając się do realizacji Celu 6. Sesja ta skupia się także na Celu 17, ponieważ współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami jest kluczowa na drodze do realizacji SDGs.

  • Z pełnym Programem oraz innymi wydarzeniami można zapoznać się, klikając w ten link.