Wykład Dyrektora Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce Kamila Wyszkowskiego na konferencji “Human Rights in the Business Environment” we Lwowie.

31 marca 2016 | Aktualności

Dnia 29 marca, na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie odbył się wykład Dyrektora Global Compact w Polsce, Kamila Wyszkowskiego, w ramach programu „Human Rights in the Business Environment”. Stanowi to kontinuum podejmowania zagadnień związanych z sytuacją na Ukrainie przez Global Compact w Polsce.

Program został zainaugurowany, aby przedstawić środowisku biznesu na Ukrainie wagę zagadnień dotyczących praw człowieka w sferze biznesowej.

Kamil Wyszkowski zaprezentował w swoim wykładzie rolę UN Global Compact w kształtowaniu i promocji etycznych zachowań w biznesie, przybliżając jednocześnie Programy Global Compact w Polsce – Biznes a Prawa Człowieka oraz Przeciwdziałanie Szarej Strefie, stawiając kluczowe pytanie o reformy konieczne dla procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej oraz starając się wypracować synergię pomiędzy działaniami UN Global Compact, a rozwiązaniami niezbędnymi dla odbudowy podstaw ukraińskiego biznesu.

Program “Human Rights in the Business Environment” to kolejna, po debacie w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie, próba podjęcia przez Global Compact w Polsce zagadnień związanych z sytuacją na Ukrainie.