Wypowiedź Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich, podczas Gali SDG dla Polski

18 listopada 2016 | Aktualności

3

 

„Jednym z Celów SDG jest Pokój Sprawiedliwość i Silne Instytucje. Ten Cel ma mocny związek z ochroną praw człowieka. Nie może być porządnej ich ochrony jeśli instytucje nie działają porządnie sądy, jeśli nie mamy skutecznych mechanizmów ochrony praw wolności jednostki”.