XI Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

10 października 2014 | Aktualności

W dniach 8-9 października odbywało się w Toruniu XI “Forum Ekologiczne Branży Chemicznej”. Forum, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w ramach programu “Odpowiedzialność i Troska” jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń kadry menedżerskiej oraz ekspertów branży chemicznej, zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska.

Ważną kwestią, która stanowi jeden z filarów Programu “Odpowiedzialność i Troska” jest bezpieczeństwo, które jest jednym z głównych wątków spotkania.
W ramach Forum odbyły się także dyskusje o emisjach przemysłowych czy polityce klimatycznej, która wpływa na konkurencyjność europejskiego, w tym polskiego przemysłu chemicznego oraz dyskusje polityki klimatyczno-energetycznej.

Podczas Forum Pan Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact, przybliżył uczestnikom działalność Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact oraz realizowane projekty. Szczególną uwagę poświęcił Programowi na rzecz Odpowiedzialnej Chemii, w ramach którego promowane są dobre praktyki w branży chemicznej, w tym działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budownictwa oraz odpowiedzialna gospodarka olejem palmowym. Zgromadzonym Uczestnikom Forum przybliżona została również szczegółowo idea programu Brandbility, który ma na celu budowanie sieci firm i instytucji odpowiedzialnych środowiskowo, które dążą do minimalizacji efektów środowiskowych związanych z cyklem życia marki oraz wykazują odpowiedzialność za powstające strumienie odpadów.

Więcej o projektach:

Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii

Program Brandbility

O forum: http://www.forumekologiczne.com.pl/