XI Pomorski Kongres Obywatelski (11 maja 2019 r.) Gdańsk

1 maja 2019 | Aktualności

Czy możemy uniknąć skutków zmian klimatycznych? Jak należy bronić nasze regiony od katastrof naturalnych przy zachowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego? Odpowiedzi na te pytania będzie można uzyskać podczas XI edycji Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, które odbędzie się w dniu 11 maja 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board będzie reprezentował Global Compact Network Poland podczas wydarzenia. Tematem wystąpienia Kamila Wyszkowskiego jest Świat wobec globalnych wyzwań klimatycznych.

Hasłem XI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego będzie „Partnerskie Pomorze dla demokracji i rozwoju”, które powstało z myślą o tym, że w pojedynkę nie będziemy mogli przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Partnerskie Pomorze powołane po to, aby służyć wzorem i pomocą dla innych regionów kraju na rzecz poprawienia warunków regionalnej demokracji i stanu lokalnego środowiska naturalnego.

Podczas Kongresu centralnym tematem dyskusji będą partnerskie relacje pomiędzy władzą samorządową a organizacjami pozarządowymi oraz obywatelami.


Data i miejsce: 11 maja 2019 r. • 10:00‑17:30 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Zarejestrować się na wydarzenie można na stronie.