Zaangażuj się globalnie!

10 maja 2017 | Aktualności

W celu osiągnięcia 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 10 zasad Global Compact, UN Global Compact stworzyło platformy mające ułatwić to zadanie. Przez najbliższy miesiąc będziemy szczegółowo informować o platformach, których zadaniem będzie wspomaganie biznesu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.