Konferencja organizowana przez Global Compact w Polsce w Ministerstwie Gospodarki “Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu”

20 lipca 2015 | Aktualności

Global Compact w Polsce wraz z Ministerstwem Gospodarki 20 października 2015 zorganizowało konferencję “Zamówienia publiczne ONZ – wyzwania i szanse dla polskiego biznesu”.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce, przedstawił zasady działania zamówień publicznych systemu Narodów Zjednoczonych, a także podkreślił, że Przetargi ONZ są ogromną szansą dla polskich przedsiębiorców, których oferta dorównuje jakością ofercie przedsiębiorców zagranicznych, a jednocześnie jest ona bardzo konkurencyjna ze względu na cenę.

Natomiast Minister Piechociński podkreślił, że Przetargi ONZ stwarzają nowe możliwości dla polskiej gospodarki:

Bardzo mały procent polskich przedsiębiorstw bierze udział w przetargach organizowanych przez ONZ, co jest marnowaniem potencjału polskich firm, które z powodzeniem eksportują polskie produkty do takich krajów jak Czechy, Niemcy, Francja, a także, w ramach Programów Go India czy Go Africa, na rynki krajów pozaeuropejskich. Z powodu spadku eksportu polskich towarów na Wschód, musimy skupić się na alternatywnych rynkach i umiędzynarodowieniu swojej gospodarki w większym stopniu. Aktualnie 78 % wymiany handlowej odbywa się z krajami Unii Europejskiej, co niewątpliwie niesie za sobą pozytywne skutki, jednak koncentrowanie się na jednym rynku jest zawsze niebezpieczne dla stabilności gospodarczej kraju. Dlatego też powinniśmy szukać nowych możliwości i świadomie budować model współpracy z pozaeuropejskimi rynkami.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas konferencji.