Zapraszamy na Europejski Kongres Gospodarczy!

16 maja 2016 | Aktualności - Wydarzenia

Bardzo miło nam poinformować, iż Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce weźmie udział w tegorocznym Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach w dniach 18-20 maja. Dyrektor Generalny Global Compact Poland Kamil Wyszkowski weźmie udział (jako prelegent) w dwóch sesjach:

  • Współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Podatki. Korupcja i szara strefa – jak uzdrowić system?

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

W tym roku odbędzie się ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC).

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach każdego roku spotykają się komisarze Unii Europejskiej, reprezentanci krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z Polski, Europy, świata oraz prezesi największych firm i liczni biznesmeni z Europy oraz Afryki i Azji, przedstawiciele instytucji finansowych i samorządów.

Obecność w maju br. na ósmej edycji największej debaty o gospodarce w Europie Centralnej potwierdzili już m.in. Maroš Šefčovič, komisarz UE ds. Unii Energetycznej oraz Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, przedstawiciele rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy, m.in.: Rokas Masiulis, minister energetyki Litwy, Istvan Mikola, sekretarz stanu ds. współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Tomáš Novotný, wiceminister przemysłu i handlu ds. funduszy unijnych, wspierania prac badawczo-rozwojowych, inwestycji i innowacji Czech.

Polski rząd reprezentować będą m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, m.in.: sekretarz stanu Jerzy Kwieciński oraz podsekretarze Jadwiga Emilewicz, Radosław Domagalski-Łabędzki i Witold Słowik.

Poza tym w gronie obecnych na kongresie polityków znajdą się m.in.: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001, przewodniczący Rady Programowej EEC, Zoltán Cséfalvay, ambasador, stały przedstawiciel przy OECD, były minister stanu w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier, Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005-2006, minister transportu w latach 2006-2007. Swój aktywny udział zapowiedzieli także przedstawiciele władz samorządowych: Marcin Krupa, prezydent Katowic, Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Doświadczeniem i wiedzą w biznesie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach podzielą się m.in.: Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty, Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupa Veolia w Polsce, João Brás Jorge, prezes Bank Millennium, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF w Polsce, Bohdana Horáčková, prezes, dyrektor generalny CEZ Polska, Adam Krzanowski, prezes współwłaściciel Grupy Nowy Styl, Maciej Andrzej Libiszewski, prezes PKP Cargo, Remigiusz Nowakowski, prezes TAURON Polska Energia, Mirosław Panek, p.o. prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland, Heinz Schernikau, CEO HMS Bergbau AG, Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i Kraje Bałtyckie, Tomasz Stępień, prezes Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Piotr Woźniak, prezes PGNiG i Karol Zarajczyk, prezes URSUS.

W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016 znajduje się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych.

Sesja inauguracyjna to próba zdefiniowania najważniejszych aktualnych problemów i wyzwań współczesnego świata oraz analiza sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę. Poświęcona będzie takim zagadnieniom jak: wspólne bezpieczeństwo polityczne, militarne, surowcowe i energetyczne Europy, migracje i kryzys humanitarny, kryzys strefy Schengen, zagrożenia terrorystyczne, zmiany na światowym rynku surowców energetycznych, sytuacja na wschodzie Europy, rynek wewnętrzny UE i globalna konkurencyjność jej gospodarki oraz alternatywnym kierunkom europejskiej aktywności gospodarczej.

Wśród głównych zagadnień jakie poruszą między 18 a 20 maja br. uczestnicy katowickich debat znajdują się także globalna ekspansja europejskiej gospodarki, nowe kierunki gospodarczej aktywności, regulacje ochronne i ich praktyczna skuteczność w realiach globalnej wymiany towarowej, porozumienie transpacyficzne a wciąż niezakończone negocjacje TTIP, Nowy Jedwabny Szlak, europejskie inwestycje na rynku afrykańskim i na innych rynkach odległych. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędą się także: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, spotkania gospodarcze: Polska-Kraje Półwyspu Arabskiego oraz Polska-Japonia.

W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, każdego roku, kompleksowo uwzględniane są zagadnienia związane z energetyką. W pierwszym dniu ósmej edycji największej konferencji biznesowej Europy Centralnej zaplanowano debatę obejmującą energię i klimat w horyzoncie 2030, pakiet klimatyczno-energetyczny w aktualnym stanie politycznym i prawnym, dorobek COP21 w Paryżu, pakiet gazowy, bezpieczeństwo energetyczne i dostaw gazu w Europie. Nie zabraknie również dyskusji o przemyśle, źródłach dochodu narodowego krajów, reindustrializacji i sytuacji kluczowych branż przemysłu w Europie. Odrębnej debacie poddana zostanie współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Tematy dyskusji ósmego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prowadzą także ku nowym obszarom, jak np. digitalizacja gospodarki oraz szanse, wyzwania i zagrożenia cyfrowej rewolucji.

Tym samym na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach kontynuowane będzie zapoczątkowane w poprzednich latach, otwarcie na innowacje, młodych ludzi i nowy biznes. Zaplanowano dyskusje o młodym pokoleniu w gospodarce i na rynku pracy, start-upach, cechach nowych generacji i współpracy międzypokoleniowej w firmie.

W Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zaangażowane są duże firmy z Polski i Europy Centralnej, m.in: BASF, Budimex, CEZ Polska, Lotos, Kapsch, Penta Investments, PKP SA, Siemens, Skanska, a także czołowe polskie firmy, które realizują dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne: Famur, Maspex, Nowy Styl, OT Logistics, Track Tec, URSUS i Work Service.

Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii będzie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”.

Rejestracja na VIII Europejski Kongres Gospodarczy prowadzona jest przez stronę internetową www.eecpoland.eu. Podstawowy udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl