Zapraszamy na VI Europejski Kongres Finansowy w dniach 13-15 czerwca 2016 w Sopocie

13 maja 2016 | Aktualności

VI Europejski Kongres Finansowy 
13 – 15 czerwca, Sopot 

Global Compact w Polsce, jako Partner Instytucjonalny, zaprasza na VI Europejski Kongres Finansowy – European Financial Congress, który odbędzie się w dniach 13 – 15 czerwca 2016 w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie. Tematem wiodącym tegorocznego Kongresu jest Kapitał XXI wieku.

Kongres otworzy Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju wystąpieniem Jaka przyszłość Polski w Europie?

Pierwszego dnia Kongresu odbędą się także debaty plenarne:

  • Jaka przyszłość Europy? Możliwe scenariusze,
  • Debata oksfordzka nad tezą Rynek kapitałowy zastąpi banki w finansowaniu rozwoju gospodarczego,
  • Rozwój sektora finansowego i jego wpływ na gospodarkę.

Główne obszary tematyczne debat podczas drugiego i trzeciego dnia Kongresu to:

  • Stabilność systemu finansowego
  • Strategie, biznes i ryzyko na rynkach finansowych
  • Innowacje, internacjonalizacja i nowe technologie
  • Finansowanie rozwoju infrastruktury

Kongres tradycyjnie zakończy ogłoszenie Rekomendacji. Rekomendacje EKF są rezultatem całorocznych prac Rady Programowej Kongresu, wspieranej przez członków Komitetów Sterujących poszczególnych bloków tematycznych i debat oraz zapraszanych ekspertów.

Szczegółowy program Kongresu EFC

Europejski Kongres Finansowy to think tank, który pracuje cały rok. Kongres uczestniczy w globalnych i europejskich konsultacjach prowadzonych przez Radę Stabilności Finansowej, Komisję Europejską oraz Europejskie Urzędy Nadzoru. Dzięki zaangażowaniu pro bono prawie dwustu polskich ekspertów, Kongres przygotował i przedstawił niezależne polskie stanowisko w międzynarodowej debacie o bezpieczeństwie i rozwoju.

Aby zgłosić uczestnictwo i dokonać rejestracji zapraszamy na stronę internetową www.efcongress.com

Członkowie UN Global Compact otrzymują 25% zniżki na udział w Kongresie. Celem uzyskania hasła zniżkowego zapraszam do kontaktu z Anną Lewicką z Global Compact w Polsce, email: anna.lewicka@ungc.org.pl lub z Lucyną Schoennagel z Gdańskiej Akademii Bankowej, email: poczta@gab.com.pl  tel. (58) 5244901.

ekf2015_136__1