“Zrównoważone miasta, mobilność ludności i międzynarodowe migracje” – konferencja w Nowym Jorku

13 kwietnia 2018 | Aktualności - WydarzeniaTagged , ,

W dniach 9-13 kwietnia w Nowym Jorku odbyła się zorganizowana przez Komisję ds. Ludności i Rozwoju ONZ konferencja “Zrównoważone miasta, mobilność ludności i międzynarodowe migracje”

Coroczna konferencja bada sposoby ochrony przemieszczającej się ludności i pomaga dostosować miasta do przyjęcia ogromnej liczby przybywających osób. “Wiele osób przemieszcza się wewnątrz państwowych granic, zaś międzynarodowa migracja staje się coraz większym i złożonym zjawiskiem. Coraz więcej państw jest jednocześnie miejscem pochodzenia, miejscem docelowym i miejscem tranzytowym.” – powiedziała Amina Mohammed, Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ podczas otwarcia 51 sesji Komisji ds. Ludności i Rozwoju ONZ.

Podczas konferencji prelegenci i prelegentki zmierzą się z kwestiami związanymi z dramatycznymi zmianami polegającymi na przemieszczaniu się ludności z terenów wiejskich do miast oraz pomiędzy różnymi krajami. Do 2030 roku, 6 na 10 osób będzie mieszkało w mieście. Do 2050 będzie to 2/3 całej populacji. 

Według Aminy Mohammed gwałtowne zmiany w populacji wynikają z konfliktów zbrojnych, biedy i w niektórych przypadkach – zmian klimatycznych. Znaczna część mobilności wynika także z potrzeb ludzkich, takich jak: poszukiwanie lepszej pracy, chęć edukacji, szerokie koneksje rodzinne itp.

Zagadnienia migracji i urbanizacji nie mogą być rozpatrywane poza zrównoważonym rozwojem, ponieważ im więcej młodych osób zacznie szukać szczęścia w miastach, tym większe powstanie zagrożenie dla miejsc, które opuścili.

“Niektóre miasta z sukcesem poradziły sobie z migracjami” – stwierdziła Amina Mohammed.

Na przykład Sao Paulo osiągnęło sukces poprzez kampanię podnoszącą świadomość i kończącą z ksenofobią, a także wprowadzającą skuteczniejszą politykę integracji. Te środki pozwoliły brazylijskim miastom na przyjęciem migrantów i ich rodziny oraz udzielenie im pomocy.

W Londynie Minister Spraw Wewnętrznych Amber Rudd oraz Arcybiskup Canterbury podjęli działania zachęcające wspólnoty do dofinansowywania rodzin uchodźczych poprzez specjalnie utworzony w tym celu serwis internetowy.

Rząd Zambii był partnerem UN Population Fund (UNFPA) podczas tworzenia wskaźnika rozwoju poszczególnych dzielnic. Analiza tych badań została wykorzystana w narodowym planie rozwoju i wpłynęła na inwestycje w zdrowie i edukacje dzieci i młodzieży.

Z kolei na Dominikanie wskazuje się na znaczący udział migrantów z Haiti we wzroście PKB.