Zrównoważony rozwój w świecie centrów handlowych – Shopping Center Forum 2014

19 września 2014 | Aktualności

W dniach 17-18 września br. w warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się jesienna edycja Shopping Center Forum 2014. Forum jest cyklicznym spotkaniem najemców i deweloperów centrów handlowych, organizowanym od 2005 r. Jest to największa tego typu impreza w Europie Środkowej, odbywająca się dwa razy do roku. Do najczęściej wymienianych celów forum należy prezentacja projektów centrów handlowych, komercjalizacja powierzchni, networking deweloperów i najemców, konferencje i prezentacje oraz prezentacje nowoczesnych technologii i usług dla najemców oraz centrów handlowych.

Tegoroczna jesienna edycja Shopping Center Forum to dwa dni intensywnych rozmów biznesowych, które toczyły się głównie na stoiskach wystawowych. Ich dopełnieniem była towarzysząca targom dwudniowa konferencja, która wypełniona była prezentacją projektów deweloperskich w ramach Project Flash oraz bloków partnerów merytorycznych.

UN Global Compact był jednym z partnerów merytorycznych Shopping Center Forum i w związku z powyższym był gospodarzem godzinnego bloku, poświęconego tematyce zrównoważonego rozwoju. Bezpośredni temat bloku nawiązywał do profilu konferencji i nosił tytuł „Rynek centrów handlowych w dobie zrównoważonego rozwoju”. Moderatorem całości bloku był Pan Robert Szewczyk, Redaktor Naczelny Shopping Center Poland i Retailnet.pl. Blok merytoryczny w trakcie konferencji składał się z trzech części.

W części pierwszej Pan Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact, przedstawił krótką prezentację przybliżającą słuchaczom cele i działania Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Opisując projekty realizowane przez UN Global Compact w Polsce, Pan Kamil Wyszkowski najwięcej uwagi poświęcił programowi Brandbility, skupiającemu się wokół budowania odpowiedzialności za cykl życia marki. Założenia Brandbility stały się jednocześnie pretekstem dla kolejnych dwóch części bloku.

W części drugiej, w dyskusji panelowej zatytułowanej „Brandbility – Program Odpowiedzialności Środowiskowej” udział wzięli: Pan Kamil Wyszkowski – Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce, Pani Katarzyna Rudnicka – Prezes Vivenge, pomysłodawca i partner programu Brandbility oraz Pan Maciej Krzyczkowski – Główny Specjalista ds. Ekozarządzania, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Zaproszeni Goście rozmawiali na temat wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w strategiach firm oraz celowości poddawania się firm procesom certyfikacji w kontekście korzyści z tego płynących i rachunku ekonomicznego w okresie długofalowym.

W trzeciej części, w kolejnej dyskusji panelowej pod hasłem „Zrównoważony rozwój w zarządzaniu centrami handlowymi” udział wzięli: Pan Kamil Wyszkowski – Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce, Pan Piotr Karpiński – Dyrektor i Szef Zespołu Property Management w polskim oddziale CBRE oraz Pan Krzysztof Apostolidis, Prezes Zarządu Fabryka Biznesu, inwestor Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja. Paneliści dyskutowali na temat realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu centrami handlowymi. Praktycy wskazywali korzyści płynące z wdrożenia elementów prośrodowiskowych w zarządzaniu nieruchomościami oraz wciąż istniejące bariery, które hamują powszechność stosowania tych praktyk.

Podobnie jak poprzednie edycje, Shopping Center Forum 2014 zakończyło się frekwencyjnym sukcesem, potwierdzając miano największego spotkania najemców i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowej. W forum uczestniczyło ponad 1400 uczestników, a wśród nich ponad 300 przedstawicieli najemców.