“Jak zwiększyć efektywność zwalczania luki w podatku VAT?” – spotkanie konsultacyjne w siedzibie BCC

21 listopada 2015 | Aktualności

16 listopada br. w ramach Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014 – 2020 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne pod hasłem „Jak zwiększyć efektywność zwalczania luki w podatku VAT?”. Organizatorzy spotkania – to Global Compact w Polsce oraz Business Centre Club. Spotkanie miało charakter konsultacyjny i było częścią przygotowań do sporządzenia Raportu „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce”. 

IMG_8767

W spotkaniu wzięli udział: Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club, Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mariusz Haładyj – były podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Komorniczak – ekspert podatkowy BCC, Michał Borowski – ekspert BCC ds. podatku VAT, Robert Krawczyk – ekspert BCC ds. elektronicznego obiegu dokumentów w firmach i gospodarce, Marek Rozkrut – główny ekonomista EY, Zbigniew Liptak – szef zespołu regulacyjnego w EY oraz Irena Ożóg – ekspert podatkowy, Leszek Wiwała – Prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Leszek Wieciech – Prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Andrzej Lewandowski – członek Komisji BCC ds. branży tytoniowej, Adam Maruszczak – przewodniczący Rady Fundacji Akademia Antykorupcyjna. Dyskusje poprowadził Kamil Wyszkowski – Dyrektor Krajowy GC w Polsce.

Od kilku lat obserwujemy w Polsce spadającą dynamikę wpływów z podatku VAT. W ubiegłym roku luka w podatku VAT sięgnęła 50 mld zł. W 2014 r. relacja dochodów podatkowych do PKB była niższa niż w latach 2005-12 i drugi rok z rzędu kształtowała się poniżej 15 proc. – zauważył Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Nadmiar przepisów regulujących prawo podatkowe obciąża zarówno administrację skarbową, jak i podatników. Niska sprawność służb skarbowych i znikoma współpraca tych służb na poziomie międzynarodowym – to m. in. problemy, wymienione pod czas spotkania i wpływające, zdaniem prelegentów, na skuteczność poboru podatku VAT. Polska administracja podatkowa jest niewydajna, a jej struktura sprzyja rozmywaniu odpowiedzialności. Jak zaznaczyła Irena Ożóg, była wiceminister finansów, w walce z wyłudzeniami VAT efektywność służb podatkowych nie przekracza 5%.

IMG_8786Z ankiety przeprowadzonej przez Business Centre Club na początku listopada wśród przedsiębiorców-członków BCC, działających we wrażliwych branżach, wynika, że 60% z nich spotkało się z firmami oferującymi towary po zaniżonych cenach w porównaniu ze średnią rynkową. Jako możliwe rozwiązania problemu związanego z luką w podatku VAT i szarą strefą, członkowie BCC wskazują m.in. uproszczenie systemu i ustalenie jednej stawki podatku VAT, monitorowanie przepływu towarów, wprowadzenie odpowiedzialności urzędu skarbowego za zwrot VAT tak, aby uczciwy przedsiębiorca nie ponosił konsekwencji za wyłudzenia dokonywane przez inne podmioty. 65% podmiotów gospodarczych uważa, że należy zmienić system VAT w Polsce, wykorzystując sprawdzony wzór innego, podobnego do Polski kraju.

Poszczególne państwa szukają własnych pomysłów na uszczelnienie systemu podatkowego. Robert Krawczyk – ekspert BCC ds. elektronicznego obiegu dokumentów w firmach i gospodarce, podał przykład Portugalii, Słowacji i Czech, czyli krajów, gdzie funkcjonuje centralna baza faktur. W Portugalii w latach 2011-14 nastąpił wzrost ściągalności podatków VAT o 140% w sferze gastronomii i 13% dochodów budżetu z podatku VAT. Tego typu system pomaga w sposób operatywny wykryć niestandardowe zachowania płatników podatku VAT, nie dopuszczając do wypłaty zwrotu VAT nieuczciwym przedsiębiorcom.

Usprawnienia systemu ściągania podatku VAT powinny mieć charakter systemowy, ale trzeba również pamiętać, iż mają one być dostosowane do specyfiki poszczególnych branż.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z debaty.