Aleksandra Tuszyńska

5 kwietnia, 2024
Standard antykorupcyjny dla biznesu
Korupcja jest poważną przeszkodą dla rozwoju gospodarczego i społecznego na […]
22 stycznia, 2024
Etyka w biznesie – Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji
Publikacja „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji” jest […]
9 stycznia, 2024
Stanowisko zespołu ds. zrównoważonej mody
Sektor włókienniczy i odzieżowy odgrywa w Europie niezwykle istotną rolę […]
5 grudnia, 2023
Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”
Prawa człowieka są uznawane za niezbywalne i uniwersalne. Przysługują każdemu […]
2 grudnia, 2023
PRECOP28 White Paper
“Biała księga” jest dokumentem podsumowywującym obrady PRECOP 28 – konferencji […]
23 listopada, 2023
Raport „Przeciwdziałanie Szarej strefie i praniu brudnych pieniędzy”
Polska przez ostatnie trzy dekady zmagała się z koniecznością ukrócenia […]
30 października, 2023
Raport „W drodze do DEI”
Idea DEI – Diversity, Equity & Inclusion (Różnorodność, Równość i […]
24 października, 2023
Yearbook UN GCNP 2023
UN Global Compact Yearbook Poland 2023 przedstawia najnowsze trendy, zmieniające […]
25 września, 2023
Raport „United business for Ukraine – sustainable reconstruction of Ukraine”
Rozpoczęcie procesu odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy będzie ważnym elementem odpowiedzi […]
6 września, 2023
Podsumowanie zrzutki „Zanim zamarzną serca”
25 lipca do Buczy dotarł ostatni transport realizowany w ramach […]
18 sierpnia, 2023
Raport „Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach”
Opakowania odgrywają ważną rolę w gospodarce z uwagi na ich […]
28 czerwca, 2023
„Green Hospitals” report
Climate change is already contributing to increased health problems across […]
15 maja, 2023
Raport „Zielone Finanse w Polsce 2023”
Kwestie ESG stają się coraz ważniejsze dla całego sektora finansowego […]
13 lutego, 2023
Przeciwdziałanie szarej strefie w latach 2014-2022
„Współpraca ze wszystkimi interesariuszami odbywała się w ramach programu „Przeciwdziałanie […]
13 grudnia, 2022
Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian
Pełne poszanowanie praw człowieka przez firmy i organizacje podlega nieustannym […]
18 listopada, 2022
Zrównoważony Transport – droga do neutralności klimatycznej
Transport oparty na paliwach kopalnych stanowi nieodłączną część życia w […]