„Barometr Zdrowych Domów” – badanie Grupy VELUX, Partnera Programu SDG11 – Zrównoważone Miasta

Barometr Zdrowych Domów” to europejskie badanie przeprowadzone przez Grupę VELUX, Partnera Programu “SDG 11 – Zrównoważone miasta“,  na temat komfortu, zużycia energii i warunków panujących w domu. Jest to czwarta edycja raportu z tej serii.

W poprzednich dwóch edycjach Grupa VELUX skupiła się na tym, jaką różnicę wnoszą w życie Europejczyków zdrowe domy. W 2017 roku eksperci Grupy VELUX poszli o krok dalej i przeanalizowali wpływ budynków na zdrowie Europejczyków. Natomiast w tym roku, w centrum uwagi znalazły się przedmieścia i stan ich budynków.

W raporcie wykorzystano szczegółowe dane statystyczne zgromadzone w ramach europejskiego badania warunków życia ludności (UE SILC i EUROSTAT), wzbogacone wypowiedziami ekspertów, do pokazania zależności między stanem budynku a zdrowiem jego mieszkańców oraz wpływem budynków na tworzenie zrównoważonych miast. Wyniki badań dotyczące Polski ukazują jak ważna jest poprawa jakości i energooszczędności budownictwa. Raport zwraca również uwagę na trendy, takie jak migracje ludności do miast i przedmieść oraz potrzebę współpracy na rzecz poprawy stanu polskiego budownictwa mieszkaniowego oraz biur, które wpływają na zdrowie i jakość życia Polaków.

Barometr zdrowych domów 2018” jest inicjatywą wspierającą realizację 11 Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Programu “SDG 11 – Zrównoważone miasta” realizowanego przez Global Compact Network Poland wspólnie z Partnerami. Celem programu jest wdrożenie polityk ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i społeczności w Polsce, w tym na poprawę jakości powietrza.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Barometr Zdrowych Domów 2018”.