„Wyzwania wymiaru sprawiedliwości wobec walki z szarą strefą”. Spotkanie konsultacyjne w Business Centre Club.

10 października 2016 | Aktualności - Bez kategorii

 

7 października 2016 r. w Business Centre Club odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne w ramach drugiej edycji Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014 – 2020. Spotkanie zostało zatytułowane „Wyzwania wymiaru sprawiedliwości wobec walki z szarą strefą”. Spotkanie otworzył Prezes BCC Marek Goliszewski, który podkreślił rolę edukowania i uświadamiania, jako sposobu na ograniczenie szarej strefy oraz wymienił kilka prostszych sposobów na ograniczenie szarej strefy, m.in. zastępowanie transakcji gotówkowych bezgotówkowymi.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact w Polsce zaznaczył, że walka z szarą strefą w Polsce – to walka z profesjonalistami, którzy potrafią omijać przepisy i unikać kary. Kluczem do sukcesu walki z szarą strefą więc jest, żeby prawo nie uderzało w firmy działające legalnie.

Tomasz Darkowski, Dyrektor Departamentu Legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości scharakteryzował szarą strefę jako nielegalną działalność małej liczby podmiotów, okradających budżet państwa na wielką skalę; stąd są zaawansowane prace Ministerstwa nad ustawą o fakturach VAT. Wystawianie pustych lub fikcyjnych faktur powinno być czynem zabronionym oraz powinno się znaleźć w kodeksie karnym. Dyrektor Darkowski postulował znaczne podwyższenie kar za przestępstwa gospodarcze, w tym m.in. do 25 lat pozbawienia wolności za fałszowanie faktur.

Arkadiusz Łaba, Naczelnik Wydziału w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów, nawiązując do idei powołania Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił uwagę, że ścignie przestępców gospodarczych byłoby znacznie bardziej ułatwione, gdyby służby państwowe nie miały podzielonych uprawnień.

Jan Tokarski, Dyrektor Departamentu Podatkowego i Legislacyjnego z PwC, który jest Partnerem Merytorycznym drugiej edycji Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie 2014 – 2020, podkreślił kluczowe znaczenie współpracy administracji państwowej i branż w tworzeniu nowych rozwiązań legislacyjnych. Eksperci z BCC: Michał Borowski oraz Paweł Tomczykowski zwrócili uwagę obecnych na problem przestrzegania i efektywnego egzekwowania prawa. Obecnie kary dotykają w większości tych, których nie powinny, stwierdzili eksperci. Problem polega na tym, że ustawodawca reaguje na problem po paru latach a przestępca, błyskawicznie potrafi zmienić branże. Coraz częściej przy wystawianiu „pustych faktur” przestępcy wysyłają towar, który jest następnie zwracany i używany do kolejnego wyłudzania VAT. Przedsiębiorcy wiedzą gdzie leży problem w ich branży, co jest zdecydowanym argumentem aby byli angażowani do tworzenia ustawodawstwa.

Michał Ziętara z Agencji Rynku Rolnego pokazał specyfikę rolnictwa, które w większości swojej opiera się na transakcjach gotówkowych. Utrudnia to ściganie przestępców gospodarczych, którzy w ostatnim czasie opracowali schematy w sektorach oleju rzepakowego oraz śruty sojowej. To, co jest potrzebne na obecnym etapie – to nieuchronność kary, przy czym pole do interpretacji przepisów i unormowań winno być jak najmniejsze.

Krzysztof Romaniuk z Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego stwierdził, iż Pakiet paliwowy, przyjęty ostatnio przez Ministerstwo Finansów, zmienił chwilowo sytuację, dając nadzieję na poprawę. W sierpniu wydawało się, że szara strefa została ograniczona, ale już we wrześniu sprzedaż zmalała, co oznacza, że szara strefa reaktywowała się. Powodem pogorszającej sytuacji może być brak kontroli, która nie towarzyszy wprowadzeniu zaostrzonych regulacji.

Iga Wasilewicz z Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy skategoryzowała źródła nielegalnego alkoholu: odkażany alkohol przemysłowy, alkohol przemycany z zagranicy (zazwyczaj podróbki) i bimber. Stawka akcyzowa jest w branży za wysoka – zachęca więc do nielegalnej aktywności. Przy obecnym systemie kar, nadal rozkwita nielegalna działalność gospodarcza. Zdecydowanie za dużo spraw jest umarzanych z powodu niskiej szkodliwości społecznej czynu – trzeba to zmienić. Na dodatek  w społeczeństwie panuje przyzwolenie społeczne na produkcję,  sprzedaż i spożywanie nielegalnego alkoholu.

Przedstawiciele branży hazardowej postulowali zaktywizowanie państwa, jeżeli chodzi o sektor nielegalnych automatów oraz nielegalny rynek bookmacherski. Ich zdaniem 80% dochodów branży pochodzi z nielegalnych źródeł, co jest najwyższym wskaźnikiem szarej strefy pomiędzy branżami gospodarki Polski.

Przedstawiciele branży tytoniowej wyliczyli szereg problemów związanych z szarą strefą w swojej branży w tym m.in. brak jednolitej bazy danych administracji państwowej, nagminne przedawnienia przestępstw oraz np. wystawienie skonfiskowanego sprzętu na aukcje zamiast utylizowania, przez co de facto trafia on z powrotem do szarej strefy. Ponieważ w branży tytoniowej większość przestępstw kategoryzuje się jako czarna strefa, Kodeks Karny Skarbowy winien ulec odpowiednim zmianom.

Naczelnik Wydziału w Departamencie Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier w Ministerstwie Finansów Arkadiusz Łaba wyraził zadowolenie, że spółki domagają się zwiększonych Kontroli, i zapewnił, że właśnie tak się stanie. Zaznaczył, że obecnie trwają wspólne prace Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości  nad KKS oraz pakietem tytoniowym.

Nagranie debaty do obejrzenia.

Agenda spotkania do pobrania.