Nagrody ,,Architekt Rozwoju 2018″ wręczone!

15 października 2018 | Aktualności - Bez kategorii

Po raz pierwszy w gmachu Ufficio Primo odbyła się  Gala UN Day 2018 organizowana przez Global Compact Network Poland, we współpracy z Partnerami.

Wyjątkowo w jednym dniu świętowaliśmy 70 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, tym samym tegoroczne nagrody Architekt Rozwoju 2018 dla instytucji, wręczone zostały w kategorii ochrona praw człowieka.

Decyzją Kapituły, zostało przyznanych 8 nagród.

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Instytucja dzięki której od 1987 roku tworzone są podstawy społeczeństwa zbudowanego na poszanowaniu praw człowieka. Działalność tej instytucji jest oparta na Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i odpowiada na potrzebę ochrony praw człowieka w Polsce, w szczególności ochrony praw tych najsłabszych. Laureatką nagrody Architekt Rozwoju 2018 została instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odbierający: Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Katarzyna Olczak, Członek Zarządu SKANSKA Commercial Development Europe

Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel,Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju. Partner Główny Gali.

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja której celem jest walka z marginalizacją i ubóstwem, szczególnie dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych. Od ponad 15 lat w ramach swojej działalności charytatywno-opiekuńczej Fundacja wspiera edukację ubogiej młodzieży, pomaga bezdomnym, prowadzi aktywizację zawodową i rehabilitacje osób niepełnosprawnych. Laureatką nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Odbierający: Siostra Małgorzata Chmielewska, Prezes Fundacji

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska

Reinier Schlatmann, Prezes Zarządu CEE Philips Healthcare

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja która każdego dnia dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Fundacja prowadzi Telefon Zaufania oferujący pomoc psychologiczną oraz prawną.Stara się chronić dzieci przed krzywdzeniem i pomagać tym, które doświadczyły przemocy, by znały swoje prawa, wierzyły w siebie i cieszyły się  życiem. Laureatką nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Odbierający: Monika Sajkowska, Prezes Zarządu Fundacji

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Markus Sieger, Prezes Zarządu Polpharma, Rada Programowa Global Compact Poland

Kajetan Kajetanowicz, Ambasador Rozwoju Global Compact, Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja, która prowadzi programy edukacyjne w zakresie ochrony praw człowieka oraz angażuje się w interwencje prawne i postępowania, w celu ochrony praw człowieka i zagwarantowania poszanowania prawa. Misja Fundacji to rozwijanie kultury wolności i praw człowieka w kraju i za granicą. Od 2007 r. Fundacja posiada status konsultatywny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ. Laureatką nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Odbierający: Danuta Przywara, Prezes Zarządu Fundacji

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Marek Kopyto, Prezes Zarządu Unilever Polska i Kraje Bałtyckie, Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju. Partner Główny Gali.

Rafał Sonik, Ambasador Global Compact, Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została oddolna inicjatywa, której celem jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej oraz usług i treści dostępnych w Internecie dorosłych Polaków z pokolenia 50+. Jej głównym celem są działania na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 zostało Stowarzyszenie Miasta w Internecie i inicjatywa Latarnicy Polski Cyfrowej.

Odbierający: Artur Krawczyk – sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Miasta w Internecie oraz dyrektor ds. projektów cyfrowych wraz z Latarniczką Polski Cyfrowej Panią Jolantą Dec.

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Radosław Kaczorek, Prezes Zarządu IMMUSEC, Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju. Partner Główny Gali.

Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel,Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju. Partner Główny Gali.

Dominika Bettman, Prezes Zarządu SIEMENS Polska

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja, która od ponad 20 lat zwalcza i zapobiega procederowi handlu ludźmi oraz udziela bezpośredniej i praktycznej pomocy ofiarom tych przestępstw. Fundacja przyczyniła się do powstania systemu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce oraz wypracowania metod identyfikacji ofiar i zapewniania im właściwych form pomocy. Laureatką nagrody Architekt Rozwoju 2018 została Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”.

Odbierający: Irena Dawid-Olczyk, Prezes Zarządu Fundacji, Joanna Garnier, Członka Zarządu, 
Laura Koba,
Członka Zarządu.

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Katarzyna Byczkowska, Prezes Zarządu BASF Polska, Rada Programowa Global Compact Poland

Patryk Dembski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Lotos. Partner Główny Gali.

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 został Fundusz działający na polu edukacji młodzieży. Organizacja ta zajmuje się opieką i wspieraniem startu życiowego najwybitniejszej młodzieży szkolnej z całej Polski we wszystkich kierunkach nauki, kultury i sztuki. Laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 został Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Odbierający: Profesor Jan Madey, Przewodniczący Funduszu

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Alain Simonett, Prezes Zarządu 3M Polska, Rada Programowa Global Compact Poland

Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty, Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju. Partner Główny Gali.

Decyzją Kapituły laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 została instytucja stojąca na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Przedmiotem troski nagrodzonej instytucji są wszystkie dzieci. Szczególną opieką nagrodzona instytucja otacza dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start życiowy.Laureatem nagrody Architekt Rozwoju 2018 został Rzecznik Praw Dziecka.

Odbierający: Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka

Członkowie Kapituły wręczający nagrodę:

Mateusz Bonca, Prezes Zarządu Grupa LOTOS, Członek Kapituły Konkursu Architekt Rozwoju. Partner Główny Gali.

Wioletta Rosołowska, Prezes Zarządu L’Oreal, Rada Programowa Global Compact Poland

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej zdjęć

Partnerzy Główni Gali