Basf Polska

BASF Polska wsparł finansowo działania zespołu ds. Ukrainy powołanego w UN Global Compact Network Poland w związku z wojną za wschodnią granicą Polski.

Zadaniem zespołu jest koordynacja długoterminowego wsparcia pomocowego w ramach następujących obszarów: zakwaterowanie, edukacja, zatrudnienie, wyżywienie, zdrowie, pomoc prawna, wsparcie psychologiczne, human trafficking oraz logistyka.

Działania zespołu obejmują minimum 12-miesięczne wsparcie w każdym z obszarów w oparciu o środki zgromadzone w ramach apelu Zjednoczony biznes dla Ukrainy!, a także wsparcia rzeczowego oraz usługowego ze strony biznesu zrzeszonego w UN Global Compact.