Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza wspiera apel UN Global Compact Network Poland Zjednoczony biznes dla Ukrainy wśród swoich członków i interesariuszy!

Więcej: https://www.ccifp.pl/komunikacja/aktualnosci-ccifp/n/news/apel-un-global-compact-network-poland-o-dlugoterminowe-wsparcie-dla-ukrainek-i-ukraincow.html