In Post

W odpowiedzi na nasz apel InPost zadeklarował gotowość wsparcia długoterminowego w obszarze logistyki. Firma pomogła m.in. w transporcie materiałów informacyjnych przygotowanych przez UN Global Compact Network Poland oraz Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego na granicę PL-UA.

In Post aktywnie włącza się w pomoc naszym sąsiadom. Wykorzystując swoje zaplecze logistyczne i ogromną flotę transportową pomaga dostarczyć duże ilości produktów zebranych w ramach akcji i zbiórek organizowanych na terenie całej Polski.

Więcej na temat działań pomocowych In Post na stronie: https://inpost.pl/aktualnosci-pomoc-dla-ukrainy-transport-produktow-samochodami-inpost