Millennium Bank

Millenium Bank przekazał 400 000 zł na rzecz PCK, PAH, Fundacji Ocalenie i Caritas, aby wesprzeć długoterminową pomoc dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy.

Ponadto bank uprościł procedury zakładania konta przez obywatelki i obywateli Ukrainy oraz zrezygnował z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów. Dodatkowo bank znosi prowizję od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidualnych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy.

Więcej: https://www.bankmillennium.pl/en/about-the-bank/press-centre/press-releases