Spotkanie Pierwszej Damy RP z Sandą Ojiambo, CEO & Executive Director UN Global Compact

Podczas wizyty w Nowym Jorku Pierwsza Dama RP, Agata Kornhauser-Duda, spotkała się z Sanda Ojiambo, CEO & Executive Director United Nations Global Compact.

Sanda Ojiambo przedstawiła działania UNGC w kontekście wojny w Ukrainie, w szczególności mobilizację 30 tysięcy firm z całego świata zrzeszonych lub współpracujących z UNGC. Zwróciła również uwagę na aktywność UN Global Compact Network Poland w zakresie prowadzenia zbiórek i dostarczania pomocy humanitarnej dla uchodźców po obu stronach granicy.

Pierwsza Dama wskazała z kolei najważniejsze obszary, w których pomoc ze strony sektora prywatnego byłaby szczególnie ważna, w tym np. usługi transportowe, dostarczanie leków czy sprzętu medycznego.

UN Global Compact zachęca przedsiębiorców do wspierania działań pomocowych na rzecz Ukrainy, ale także wzywa do szczególnej troski o pracowników i ich rodziny pozostające na terenach objętych konfliktem. Serdecznie dziękujemy za wszystkie odpowiedzi na nasz apel – Zjednoczony biznes dla Ukrainy!

Więcej o wizycie Pierwszej Damy na stronie: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/pierwsza-dama-w-onz,50677