Volvo

Grupa Volvo poinformowała, że będzie przekazywać darowizny pieniężne na rzecz Czerwonego Krzyża i UNHCR, które pomagają ludziom bezpośrednio dotkniętym wojną na Ukrainie.
Darowizna w wysokości 3 milionów koron szwedzkich zostanie przekazana Czerwonemu Krzyżowi. Organizacja dystrybuuje wodę, żywność i artykuły higieniczne do potrzebujących rodzin, a także wspiera ewakuację i transport osób starszych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Będzie również wspierać organizacje w krajach sąsiednich, pomagając osobom opuszczającym Ukrainę w schronieniu, paczkach żywnościowych i innych podstawowych przedmiotach pomocy, a także w środkach medycznych. Kolejne 2 miliony SEK zostaną przekazane UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców. UNHCR skoncentruje swoje interwencje na ochronie, schronieniu, podstawowych potrzebach i dostarczaniu podstawowych artykułów pomocy, a także pomocy pieniężnej.