Żabka

Żabka odpowiedziała na przekazane przez nas zapotrzebowanie ze strony Biura RPO w zakresie dostaw dużych partii żywności dla dzieci.

Ponadto od początku wybuchu wojny Żabka przekazała łącznie już 200 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych we współpracy z partnerami: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski Czerwony Krzyż.

Pomoc dotarła do m.in. takich miejsc jak: Punkt sztabu kryzysowego podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Korczowej, przejścia graniczne Hrebenne-Rawa Ruska, Dołhobyczów-Uhryniw, Zosin i Dorohusk, a także na dworce PKP w Przemyślu i Warszawie, a także została wysłana dla ludności cywilnej na Ukrainie.

Więcej: https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/stanowisko-zabki-dzialania-w-ukrainie