Business & Human Rights

22 stycznia, 2024
Etyka w biznesie – Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji
Publikacja „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji” jest […]
5 grudnia, 2023
Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”
Prawa człowieka są uznawane za niezbywalne i uniwersalne. Przysługują każdemu […]
30 października, 2023
Raport „W drodze do DEI”
Idea DEI – Diversity, Equity & Inclusion (Różnorodność, Równość i […]
13 grudnia, 2022
Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian
Pełne poszanowanie praw człowieka przez firmy i organizacje podlega nieustannym […]
3 czerwca, 2022
Raport UN GCNP „Urlopy rodzicielskie dla ojców”
Do momentu wejścia w życie dyrektywy „Work-Life Balance” zostało już […]
12 marca, 2022
Be careful! Przeciwdziałanie handlowi ludźmi podczas kryzysu uchodźczego
Handel ludźmi jest niestety częstym zjawiskiem towarzyszącym kryzysom uchodźczym. To […]
10 grudnia, 2021
Premiera raportu „Biznes i prawa człowieka”
W tym roku mija 10 lat od momentu przyjęcia Wytycznych […]
21 czerwca, 2021
Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2020-2021”
„Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020/2021” to kolejne z serii […]