OT LOGISTICS

OT LOGISTICS

Grupa Kapitałowa OT Logistics to największy operator portowy w Polsce i na południowym Bałtyku oraz lider w transporcie wodnym śródlądowym od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. Wiodącą spółką jest OT Logistics S.A., która jest również największym branżowym udziałowcem portu morskiego Luka Rijeka w Chorwacji. W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzi ponad 20 spółek operujących na rynku przewozu towarów, spedycji morskiej, kolejowej, drogowej, lotniczej, przeładunków w portach morskich i terminalach śródlądowych, jak i transportu żeglugą śródlądową. Świadczy także usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny oraz usługi wydobycia żwiru i piasku z dna rzek.

OT Logistics S.A. od 2013 roku jest spółką publiczną notowaną na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jej głównymi udziałowcami są fundusze emerytalne (Met Life, Allianz) oraz polski I Fundusz Mistral S.A. W 2015 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics osiągnęła przychody w wysokości 752 mln PLN. Siłę Grupy stanowią przede wszystkim kompleksowa oferta, kilkudziesięcioletnie doświadczenie oraz specjalizacja jej poszczególnych Spółek.