Ethics & Transparency

Etyka w biznesie – Narzędzia dla profesjonalnej komunikacji

Publikacja „Etyka w biznesie – narzędzia dla profesjonalnej komunikacji” jest […]

Raport „Biznes i prawa człowieka – razem dla zrównoważonego rozwoju”

Prawa człowieka są uznawane za niezbywalne i uniwersalne. Przysługują każdemu […]

Raport „W drodze do DEI”

Idea DEI – Diversity, Equity & Inclusion (Różnorodność, Równość i […]

Raport Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie

Raport „Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie” oprac. przez dr […]

Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian

Pełne poszanowanie praw człowieka przez firmy i organizacje podlega nieustannym […]

Raport UN GCNP „Urlopy rodzicielskie dla ojców”

Do momentu wejścia w życie dyrektywy „Work-Life Balance” zostało już […]

Be careful! Przeciwdziałanie handlowi ludźmi podczas kryzysu uchodźczego

Handel ludźmi jest niestety częstym zjawiskiem towarzyszącym kryzysom uchodźczym. To […]

Raport „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”

Premiera Raportu „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu” odbyła się […]

Premiera raportu „Biznes i prawa człowieka”

W tym roku mija 10 lat od momentu przyjęcia Wytycznych […]

Raport „Różnorodność w radach nadzorczych”

30% Club Poland w partnerstwie z UN Global Compact Network […]

Filantropia korporacyjna w Europie Środkowo-Wschodniej

Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe, UN Global […]

Yearbook 2020 / 2021

Jubileuszowe wydanie UN Global Compact Yearbook Poland 2020/21 przedstawia najnowsze […]

Raport ,,Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów”

Raport „Systemy zgłaszania nieprawidłowości, założenia do ustawy o ochronie sygnalistów” […]