Formularz zgłoszeniowy

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej to wielostronny proces dialogowy mający na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia w polskich szkołach rzetelnej interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach nauczania.

Podstawą do rozmów jest raport UN Global Compact Network Poland, z którym można zapoznać się na stronie: Raport Edukacja klimatyczna w Polsce

Zapraszamy do włączenia się w prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej przedstawicieli wszystkich grupy interesariuszy tego procesu! W tym celu należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz i uzyskać potwierdzenie udziału ze strony UN Global Compact Network Poland.

W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail: edukacjaklimatyczna@ungc.org.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

*pola obowiązkowe

Warunkami uczestnictwa w obradach „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej” są: dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (udostępnionego na stronie internetowej UNGC www.ungc.org.pl) według podanych instrukcji oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia od UNGC.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc na obradach, UNGC zastrzega sobie prawo wyboru podmiotów zgłaszających - po dokonanej analizie motywacji uczestnictwa wyrażonej przez zgłaszającego w treści formularza.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa, Uczestnik otrzyma od UNGC - na podany
w zgłoszeniu adres mailowy - potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa wraz z informacjami dotyczącymi obrad, takimi jak miejsce i termin obrad oraz plan obrad.